Adam Fornalik | KPMG | PL
close
Share with your friends

Adam Fornalik

dyrektor, szef zespółu aktuarialnego i zarządzania ryzykiem w Europie Środkowo-Wschodniej i w Polsce

KPMG in Poland

Adam dołączył do KPMG w styczniu 2015 roku jako dyrektor zespołu aktuarialnego i zarządzania ryzykiem nadzorujący region Europy Środkowo-Wschodniej. Jest liderem zespołu CEE do spraw audytu Solvency II. Adam ma szerokie prawie 20-letnie doświadczenie zarówno w branży ubezpieczeniowej jak i w usługach doradczych dla sektora ubezpieczeniowego. Prowadził wiele projektów związanych z m.in: wdrożeniem standardów IFRS i Polskich GAAP, Embedded Value, Economic Capital/ Solvency II, zarządzania ryzykiem, finansowe i aktuarialne due diligence, wdrożeniem IFRS i polskich zasad rachunkowości w kontekście tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczniowych. Przed dołączeniem do KPMG pełnił funkcję dyrektora ds. rozwoju biznesu w Europie w Talanx International AG. Nadzorował działalność spółek zależnych z grupy Talanx w Bułgarii, Polsce, Rosji, Turcji, Ukrainie oraz na Węgrzech. Był członkiem rad nadzorczych. Zajmował się również fuzjami i przejęciami oraz projektami strategicznymi.

Edukacja i kwalifikacje

  • MBA, Carlson School of Management, University of Minnesota

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Uprawnienia

  • Polski Biegły Rewident

  • Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA)

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej

Skontaktuj się ze mną

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij