Real Estate Newsflash | KPMG | PL

Real Estate Flash News

Real Estate Flash News to alert informujący o aktualnych, istotnych orzeczeniach i interpretacjach podatkowych dotyczących problematyki opodatkowania nieruchomości.

Monitorujemy i informujemy Państwa o wynikach spraw toczących się przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi z zakresu szeroko rozumianego opodatkowania nieruchomości, wskazując na podejście organów do różnych zagadnień z tym związanych.

Sektor nieruchomości

Planowanie podatkowe jest kluczowe dla maksymalizacji zwrotu z inwestycji w nieruchomości.

 
Więcej

Honorata Green

partner, doradztwo podatkowe, szef grupy fuzji i przejęć w ramach działu doradztwa podatkowego

KPMG w Polsce

+48 (22) 528 11 53

honoratagreen@kpmg.pl

 

Subskrybuj

Subskrybuj i otrzymuj powiadomienia o nowych publikacjach KPMG mailem.

 
Więcej
15.12.2016

Fiskus nieprawidłowo dopatruje się istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) przy transakcjach nieruchomościowych

Organy podatkowe i sądy administracyjne coraz częściej przyjmują niekorzystne dla podatników stanowisko w sprawie kwalifikacji transakcji zbycia nieruchomości jako zbycie ZCP (niepodlegające VAT), a nie jako zbycie składników majątkowych. Skutkiem takiego przekwalifikowania transakcji przez organ podatkowy jest utrata prawa do zwrotu podatku VAT przez nabywcę oraz naliczenie zobowiązania z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Nadzieją na zmianę powyższego podejścia fiskusa może być wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 listopada 2016 r., w którym Sąd uznał za błędne stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej, zgodnie z którym zakup dwóch zabudowanych działek można uznać za zakup ZCP na gruncie VAT. W ocenie NSA dla oceny czy przedmiot transakcji stanowi ZCP, należy przeanalizować czy stanowi on zespół składników materialnych i niematerialnych zdolny do prowadzenia działalności w składzie, w jakim jest on zbywany na rzecz drugiego podmiotu na dzień transakcji (a nie dopiero w połączeniu z zakładem nabywcy czy uzupełnieniu o dodatkowe składniki).

Raport: Property Lending Barometer 2016

Finansowanie inwestycji nieruchomościowych oraz projektów deweloperskich przez banki.

 
Więcej

European Real SnapShot! Autumn 2016

Charakterystyka kluczowych rynków nieruchomości w Europie

 
Więcej

Raport: Guide to Taxes on Real Estate in CEE

Rynek nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej rośnie

 
Więcej

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij