Rederi- og kraftbeskatning

Rederi- og kraftbeskatning

KPMG har bred erfaring innen området, og kan bidra med rådgivning og assistanse i hele verdikjeden.

KPMG har bred erfaring, og kan bidra med rådgivning og assistanse i hele verdikjeden.

Kraftbeskatning

Skattelovgivningen inneholder en rekke særregler for skattlegging av inntekt knyttet til produksjon, omsetning, overføring eller distribusjon av vannkraft. I tillegg til de vanlige regler for fastsettelse av alminnelig inntekt, gjelder det
særregler for blant annet avskrivninger, skattefritak ved samlet salg, og regler om grunnrentebeskatning og naturressursskatt. Bakgrunnen for særreglene er den spesielle rollen vannkraften spiller i norsk el-forsyning og økonomi.

Vi har særlig kompetanse innen:

 • Særreglene om kraftbeskatning 
 • Merverdiavgift og andre indirekte skatter 
 • Oppfølging mot ligningsmyndigheter
 • Internprisingsspørsmål og dokumentasjon
 • Transaksjoner og eiendelsoverdragelser (M&A)
 • Etablering og selskapsstiftelse  
 • Utarbeidelse av selvangivelser og skatteberegninger
 • Myndighetskontakt 
 • Restruktureringer og opphør av virksomhet
 • Bistand med skatteklager og rettssaker

Rederibeskatning

De maritime næringene utgjør en stor del av verdiskapningen i Norge, rederiene og de maritime offshoreselskapene utgjør kjernen i denne næringsklyngen. Vi bistår norske og utenlandske selskaper innenfor et bredt spekter av maritim virksomhet, for eksempel tank, gass- og bulktransport, persontransport og offshorerelaterte virksomheter som flytende produksjon og lagring, supply og borevirksomhet.

Den maritime bransjens internasjonale karakter gjør det ofte nødvendig med løsninger som fungerer på tvers av landegrensene. Vi er en del av et unikt globalt nettverk med bred erfaring som gir effektiv og helhetlig rådgivning. Vi har særlig kompetanse innen:

 • Nasjonal og internasjonal skatterådgivning
 • Merverdiavgift og andre indirekte skatter 
 • Oppfølging mot Sentralskattekontoret og andre skattemyndigheter
 • Internprisingsspørsmål og dokumentasjon
 • Transaksjoner og eiendelsoverdragelser (M&A)
 • Etablering og selskapsstiftelse 
 • Utarbeidelse av selvangivelser og skatteberegninger
 • Norske og utenlandske sjøfolk
 • Restruktureringer og opphør av virksomhet
 • Bistand med skatteklager og rettssaker
 • Nasjonal og internasjonal skatterådgivning
 • Merverdiavgift og andre indirekte skatter 
 • Oppfølging mot Sentralskattekontoret og andre skattemyndigheter
 • Internprisingsspørsmål og dokumentasjon
 • Transaksjoner og eiendelsoverdragelser (M&A)
 • Etablering og selskapsstiftelse 
 • Utarbeidelse av selvangivelser og skatteberegninger
 • Norske og utenlandske sjøfolk
 • Restruktureringer og opphør av virksomhet 
 • Bistand med skatteklager og rettssaker

KPMG har bred erfaring innen området, og kan bidra med rådgivning og assistanse i hele verdikjeden. Der det er aktuelt, vil vi kunne dra nytte av KPMGs samlede kompetanse, og avhengig av kompleksiteten i oppdraget samarbeide med eksperter innen revisjon, rådgivning, verdsettelse og finansiell modellering. Dette skiller oss klart fra andre advokatfirmaer som
ikke kan tilby tilsvarende bred kompetanse.


Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Arrangement

Leverandørkontrakter i Offshore-industrien

feb
22
 • 22.02.2017
 • KPMG in Norway
 • Stavanger
 • Norway

Hvordan kan risikoen begrenses og styres uten å komprimere sjansen for å vinne tilbud.

 
Les mer

Rederiskatteordningen

Normrente inntektsåret 2016

 
Les mer

Nøkkelkontakter

Høysterettsdom fremføring av underskudd

Høysterettsdom om fremføring av underskudd etter uttreden fra rederiskatteordningen

 
Les mer