IFRS 16 | KPMG | NO

IFRS 16

IFRS 16

IFRS 16 om leiekontrakter medfører store endringer for foretak som leier driftsmidler, det være seg kontormaskiner, produksjonsutstyr eller lokaler.

IFRS 16 om leiekontrakter medfører store endringer for foretak som leier driftsmidler.

Leieavtaler må balanseføres

IFRS 16 om leiekontrakter medfører store endringer for foretak som leier driftsmidler, det være seg kontormaskiner, produksjonsutstyr eller lokaler. Fra 2019 skal disse balanseføres, som en rett til å bruke en eiendel, med "tilhørende" forpliktelser. Balansen blir dermed større. 

Det er enkelte unntak fra disse reglene for leie av eiendeler med lav verdi
eller med kort leietid. Men vi kan regne med at de aller fleste vil få en effekt på regnskapstall. For noen vil denne effekten være betydelig.

De store endringene vil påvirke nøkkeltall og kan medføre at man ikke lenger overholder lånebetingelser. Det er derfor viktig å ha oversikt over hvordan IFRS 16 påvirker dine regnskapstall og derigjennom andre forhold. Det er også en del viktige valgmuligheter ved overgangen som bør vurderes og
som kan ha effekt både ved overgangen og for fremtidige perioder.

Ønsker du hjelp til å estimere effekter? Ta kontakt med oss.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Kontaktpersoner

IFRS 16 - store endringer for leietaker

Selv om reglene for utleiere stort sett er uendret vil også utleiere kunne merke effektene ved at leietakere kan ønske å gjøre endringer i strukturen på leieavtalene (til engelske sider).

 
Les mer (engelsk)

Overgang til nye leiestandarder - flere muligheter

Det er en rekke muligheter når du skal i gang med overgangen til IFRS 16. Hva er det beste alternativet for din virksomhet (til engelske sider)?

 
Les mer (engelsk)

Nye IFRS-er

IFRS 16 blir pliktig fra 2019. Du bør forberede regnskapet og regnskapsrapporteringen nå.

 
Les mer