Regnskap, lønn og system | KPMG | NO

Regnskap, lønn og system

Regnskap, lønn og system

KPMG tilbyr moderne regnskaps- og lønnstjenester via web-baserte verktøy. Regnskap og rapporter er dermed tilgjengelig uavhengig av tid og sted.

KPMG tilbyr moderne regnskaps- og lønnstjenester via web-baserte verktøy.

KPMG gir kundene tilgang til selskapets regnskap og rapporter uavhengig av tid og sted - et effektivt styringsverktøy.

Vi tilbyr:

  • Brukervennlige elektroniske systemer for fakturering, regnskap og rapportering.
  • E-faktura iht. nye krav for statlige virksomheter.
  • Full lønnsadministrasjon via webportal, inkl. timeføring for ansatte.
  • Oppdatert informasjon om inntekter og kostnader, regnskapssystemet er koblet til selskapets bankkonto.
  • Automatiske systemer for controlling, avstemming og analyse.

Vi kan også tilby:

  • Lean Finance - gjennomgang av regnskapsrapporteringsprosessen for å identifisere effektiviseringsmuligheter som høyere kvalitet på rapportering og kortere rapporteringstid
  • Quality Close - gjennomgang av regnskaps- og lønnsprosessen for å identifisere effektiviseringsbehov.

Bekreftelsestjenester:

  • Gjennomgang av skattepliktige personalgoder for å sikre korrekt skatte- og avgiftsmessig behandling.
  • Ekstern bekreftelse av utlegg og reiseregninger for ledende personer i virksomheten (f.eks. adm. dir., styremedlemmer etc.).

KPMGS eksperter kan også tilby praktisk og juridisk bistand innenfor alle områder knyttet til drift av din virksomhet, som bedrifts- og personbeskatning, arbeidsrett, kontrakter, osv. Driver du internasjonal virksomhet tilbyr KPMGs juridiske eksperter også bistand knyttet til merverdi og toll samt forsikring, skatt, trygd og arbeidsrett ved eventuell inn- og ute stasjonering av arbeidstakere i internasjonale arbeidsforhold.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Nøkkelkontakter