Regnskaps- og økonomitjenester | KPMG | NO

Regnskaps- og økonomitjenester

Regnskaps- og økonomitjenester

KPMG er en totalleverandør innen regnskaps- og økonomitjenester og skreddersyr løsninger og tjenester basert på ditt behov.

KPMG er en totalleverandør innen regnskaps- og økonomitjenester.

KPMG er en totalleverandør av regnskaps- og økonomitjenester. Vi skreddersyr løsninger og tjenester basert på den enkelte virksomhets behov, enten det er nytt regnskaps- og lønnssystem, bistand til årsoppgjør og likningspapirer, juridiske rådgivning, effektivisering av økonomifunksjonen, virksomhetsstyring eller utleie av Controller, regnskapssjef eller økonomidirektør/ CFO.

KPMG har erfaring, ekspertise, rådgivere, systemer, metoder og modeller som kan gi deg en kostnadseffektiv, moderne og robust økonomifunksjon basert på beste praksis. La økonomifunksjonen bli en strategisk støttespiller i videreutvikling av din kjernevirksomhet!

KPMG er et kompetansehus med tilgang på eksperter og spesialister i alle bransjer. Vi er internasjonale, nasjonale og ikke minst lokale, med kontorer på 26 steder i Norge.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Sparte stort på «omvendt» anbudsprosess

Da Geomatikk skulle bytte økonomisystem så de etter den beste måten å gjøre regnskap på.

 
Les mer

Nøkkelkontakter

Enklere å jobbe som “ett selskap”

Cenium har valgt KPMG som regnskapspartner, og CFO er veldig fornøyd med resultatene.

 
Les mer

Årsoppgjør og likningspapirer

Gjennom digitalisering av regnskapet kan prosessene rundt årsoppgjøret effektiviseres b...

 
Les mer

Kundecase CatalystOne

CatalystOne Solutions valgte KPMG som regnskapsfører, og har gode erfaringer.

 
Les mer