Risikostyring

Risikostyring

KPMGs tjenester innen risikostyring bidrar til strategisk verdiskaping gjennom tilrettelegging for god risikostyring og måloppnåelse.

KPMGs tjenester innen risikostyring bidrar til strategisk verdiskaping.

Helhetlig risikostyring

Helhetlig risikostyring (Enterprise Risk Management - ERM) bidrar til å identifisere, vurdere, kommunisere og styre virksomhetens risikoer. Et slikt helhetlig risikobilde gir ledelsen et godt beslutningsgrunnlag for verdiøkning og virksomhetsstyring.

KPMG definerer risiko som virkningen av usikkerhet knyttet til mål. KPMG har lang og bred erfaring med helhetlig risikostyring og ved å benytte tverrfaglige team sikrer vi en strukturert implementering av risikostyring tilpasset virksomheten. Les mer om vårt rammeverk for helhetlig risikostyring

Finansiell risikostyring

KPMGs tjenester innen finansiell risikostyring bidrar til strategisk verdiskaping innen bank/finans, forsikring, energi og industri gjennom tilrettelegging for god risikostyring og måloppnåelse. Vi hjelper våre kunder med å skape bevissthet om finansielle risikoer, forbedring av prosesser og rutiner, etterlevelse av regulatoriske krav og optimalisering av risikojustert avkastning.

Våre eksperter har spisskompetanse på områder som;

  • markedsrisiko
  • kredittrisiko
  • likviditetsrisiko
  • forsikringsrisiko
  • operasjonell risiko

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Nøkkelkontaker

Risikotjenester

KPMG har spesialister innen risikostyring, internrevisjon, optimalisering og innovasjon.

 
Les mer