Regulatorisk rådgivning | KPMG | NO
close
Share with your friends

Regulatorisk rådgivning

Regulatorisk rådgivning

KPMG har spisskompetanse på eksisterende regulatoriske krav som finansinstitusjoner og verdipapirforetak er underlagt.

KPMG har spisskompetanse på eksisterende regulatoriske krav.

Finansinstitusjoner og verdipapirforetak er underlagt en omfattende mengde ulike regulatoriske krav. Dette er dels særbestemmelser for den enkelte bransje, og dels felles bestemmelser for hele næringen.

Det pågår kontinuerlig et endringsarbeid i det regulatoriske rammeverket - både nasjonalt og internasjonalt - for banker, verdipapirforetak, forsikring og kapitalforvaltning. KPMG har spisskompetanse på eksisterende regelverk og følger kontinuerlig utviklingen i de regulatoriske rammebetingelsene tett noe som gjør oss til en god rådgiver på bla:

 • Soliditetsregelverk for banker, finansieringsinstitusjoner og verdipapirforerak (Basel III, CRD IV, CRR)
 • Solvens- og kapitalkrav for forsikring (Solvens II)
 • MiFID
 • Finansforetaksloven
 • Likviditetsforskriften
 • Godtgjørelsesforskriften
 • Forskrift om store engasjement
 • IKT-forskriften
 • Anti hvitvask-bestemmelsene
 • AIFMD
 • EMIR

Innenfor regulatoriske krav tilbyr KPMG spesialtilpasset opplæring av styre og ledelse, prosjektledelse, kvantitativ spesialistrådgivning, risikostyring/internkontroll og Gapanalyser/compliance scans.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Nøkkelkontakter