Compliance | KPMG | NO
close
Share with your friends

Compliance

Compliance

KPMG har lang erfaring med compliance både i Norge og internasjonalt, og kan bistå virksomheter med alle prosesser knyttet til dette.

KPMG har lang erfaring med compliance både i Norge og internasjonalt.

Virksomheter utfordres stadig av politikere, samfunn og rammevilkår til å overholde regulatoriske og etiske krav, kvalitets- og effektivitetskrav. Dette er med på å øke risikoen for brudd på regelverk og egne krav, økonomisk tap, omdømmetap og brudd på forventninger hos kunder og brukere. Økt kompleksiteten tvinger frem endrede kulturer, organisasjonsstrukturer og ledelsesfokus. Ledelsens engasjement for å gjøre compliance til en del av virksomhetskulturen er kritisk for en effektiv ivaretakelse av krav og forventning. 

KPMGs suksesskriterier er:

 1. Rett team
 2. Rett kompetanse
 3. Involvering

KPMG kan bistå med: 

 • Prosjekt- og systemrevisjon
 • Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
 • Eierskapskontroll
 • Compliance reviews, eksempelvis innenfor 
  • kontrakter,
  • dokumentasjon,
  • virksomhetsstandarder
 • Evaluering av prosess, tjenester og virksomhet
 • Kartlegging og analyse av compliancerisiko
 • Kvalitetssikring 
 • Gapanalyser

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Nøkkelkontakter