Profesjonalisering av økonomifunksjonen | KPMG | NO

Profesjonalisering av økonomifunksjonen

Profesjonalisering av økonomifunksjonen

KPMG mener at grunnlaget for en effektiv økonomiorganisasjon skapes gjennom velfungerende prosesser og bruk av eksisterende og ny teknologi.

Effektiv økonomiorganisasjon skapes gjennom velfungerende prosesser og bruk av teknologi.

Trenden i markedet er at økonomifunksjonene i større grad bidrar med å realisere virksomhetenes forretningsstrategi. Det innebærer å produsere relevant styringsinformasjon for å støtte virksomhetens beslutningsprosesser, og samtidig sikre etterlevelse av juridiske og regulatoriske krav. Vårt team støtter CFO-er, økonomisjefer og controllere med ulike utfordringer på veien mot å etablere økonomifunksjonen som en strategisk samarbeidspartner for ledelsen og virksomheten forøvrig.

Vi bistår våre kunder med å effektivisere økonomifunksjonen. Det innebærer blant annet å vurdere organisasjonsstruktur og driftsmodell, etablere Shared Service Center og vurdere tjenesteutsetting (outsourcing), vurdere potensial knyttet til bruk av ny teknologi, etablere riktige styringsparametere og implementere styringsprosesser. I tillegg bistår vi med å løse kapasitets- og kompetanseutfordringer på alle nivåer i økonomifunksjonen. Vår tilnærming og metodikk gir et rammeverk for å designe, bygge og opprettholde en fremragende økonomifunksjon.

Vi bistår våre kunder med blant annet følgende problemstillinger:

 • Det brukes for mye tid på rapportering, kvalitetssikring, og ad-hoc arbeid, og for lite tid brukes på analyser og arbeid for å skape økt innsikt
 • Økonomiprosessene fremstår som manuelle, dyre og er lite effektive
 • Periodeavslutningene tar lang tid og rapporter er av varierende kvalitet
 • Overlappende rapportering gjennom flere kanaler, det rapporteres for mye og det som rapporteres gir ikke svar på det det som er forretningsmessig kritisk
 • Ulik tolkning av roller og ansvar i økonomifunksjonen, og høy grad av personavhengighet i kritiske økonomiprosesser
 • Utbredt bruk av Excel-modeller og manuell oppfølging av nøkkelinformasjon 
 • Manglende eller svak oppfølging av nøkkelinformasjon som gevinstrealisering i prosjekter og investeringer 
 • Vedvarende høyt stressnivå og høy gjennomtrekk i økonomifunksjonen
 • Behov for å sikre effektiv drift i økonomifunksjonen i en overgangsperiode – med midlertidig støtte av en profesjonell CFO, økonomisjef eller controller
 • Desentralisert og kostnadskrevende økonomiservicefunksjon
 • Benchmarking mot sammenlignbare økonomifunksjoner

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Nøkkelkontakter