Utvikling av økonomifunksjonen

Utvikling av økonomifunksjonen

KPMG vet at grunnlaget for en effektiv økonomiorganisasjon skapes gjennom robuste og velfungerende prosesser.

KPMG vet at en effektiv økonomiorganisasjon skapes av robuste og velfungerende prosesser.

Vi støtter kundene våre i arbeidet med å skape forståelse og engasjement for en felles visjon, med å omforme visjonen til en strategi, og med å danne en plan som skaper utvikling og styringsfart.

Ett aspekt som virksomhetene må vurdere, er om det kan lønne seg å outsource enkelte tjenester, eller samle dem i et shared service centre. Slike vurderinger er komplekse og omfattende, men KPMGs internasjonale rådgivningsmiljø på dette området er verdensledende. Vi tilbyr rådgivning innenfor sourcing til globale og lokale organisasjoner som ønsker å forbedre sine virksomhetsprosesser. Dette innebærer blant annet å kartlegge og vurdere om de mest kostnadseffektive løsningene ligger i eller utenfor virksomheten.

Vi hjelper våre kunder med å:

  • Utvikle en optimalisert finansiell organisasjon med tydelige roller og ansvar 
  • Skape effektive økonomiprosesser med støtte fra KPMGs ledende praksis
  • Skape en optimalisert regnskaps- og rapporteringsprosess med utgangspunktet i at transaksjonshåndtering, hovedbokavslutning, konsolidering, rapportering, kommunikasjon og styring skjer ut fra fire perspektiver – prosess, organisasjon, styring og system 
  • Identifisere og skape forståelse for nye regelverks påvirkning på organisasjon, prosesser og IT-støtte 
  • Etablere en felles servicefunksjon for økonomi (shared service centre eller outsourcing)
  • Bistå med serviceavtaler (SLA) og interaksjonsmodeller
  • Gjennomføre optimaliserings- og modenhetsanalyser

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Nøkkelkontakter

 
Les mer