Technology Enablement | KPMG | NO
close
Share with your friends

Technology Enablement

Technology Enablement

KPMG hjelper virksomheter med å utarbeide og implementere en langsiktig teknologistrategi – både i prosessdelen og på den tekniske siden.

KPMG hjelper virksomheter med å utarbeide og implementere en langsiktig teknologistrategi.

Når organisasjoner satser på teknologi, er det flere forretningsmål som blir enklere å oppnå: økt konkurransedyktighet, økt omsetning, reduserte kostnader og høyere markedsandeler. KPMG følger nøye med på teknologitrender, og er eksperter på å bruke kompetent innovasjonsledelse til å omsette disse i praksis.

KPMG har dybdekunnskap om dagens og fremtidens løsninger og trender. Med vår brede erfaring bistår vi med tilstandsanalyse, benchmarking, strategiplanlegging og rådgivning innen investeringsbeslutninger. KPMG hjelper kundene med å utvikle den tekniske kapasiteten de trenger for å kunne utføre analyse, design, arkitekturendringer og programledelse – uansett om organisasjonen behøver små justeringer eller store og komplekse transformasjonsprogrammer. Med fokus på de siste årenes nye trender, hjelper KPMG beslutningstakerne med å velge og implementere de løsningene som vil tjene virksomheten best 5 eller 10 år frem i tid.

For å henge med i konkurransen, er en organisasjon avhengig av å ha en viss "teknologisk løfteevne" - summen av eksisterende kompetanse og programmene som hittil er implementert definerer hvor lange de neste skrittene kan være. Derfor er det av største betydning å velge en partner som i tillegg til å levere de riktige løsningene, også prioriterer kompetanseoverføring.

Portefølje, Program og Prosjektledelse

KPMG hjelper kunder med å gjennomføre godt styrte programmer og prosjekter for å øke sannsynligheten for leveranse innenfor tid, kost og kvalitet. Vi støtter styresett, struktur og programledelse for transformasjonsprogrammer på tvers av alle bransjer og industrier.

Vi bistår med:

 • Prosjektledelse
 • Project recovery
 • Programledelse
 • Etablering og drift av programkontor (PMO)
 • Porteføljeforvaltning og ledelse

Kvalitetssikring

KPMG hjelper kunder med å sikre resultatene av prosjekter ved å identifisere og prioritere forretnings- og teknologibehov, slik at teknologien understøtter forretningen effektivt og med påkrevd kvalitet.

Vi bistår med:

 • QA av prosjekter og løsninger
 • Verifisering av prosjekter og løsninger vs business case og kunde behov
 • Effektivisering i Identifisering og prioritering av forretnings- og teknologi behov
 • Testing
 • Forbedring av operasjonell effektivitet
 • Resultatforbedring på prosesser

Teknologisk integrasjon

KPMG hjelper kunder med å utvikle den kapasiteten de trenger for å introdusere nye teknologier og løsninger, og utføre analyse, design, og arkitekturendringer. 

Vi bistår med:

 • Strategi og visjon for virksomhet og systemer
 • Vurdering og valg av system
 • Virksomhetsarkitektur, TOGAF og andre standarder
 • Kartlegging og forbedring av forretningsprosesser
 • Teknisk arkitektur og løsnings-design, kravspesifisering

Innovasjonsledelse

Med KPMGs innovasjonsledelse bistår vi kunder med å sikre at de tar riktige teknologibeslutninger og implementerer fremtidsrettede, innovative og konkurransedyktige løsninger som vil tjene virksomheten frem i tid. 

Vi bistår med:

 • Teknologivurdering
 • Innovasjonsledelse for nye teknologier
 • Transformasjon med nye teknologier
 • Etablering av innovasjonsledelse i organisasjoner

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Nøkkelkontakter