Strategi | KPMG | NO

Strategi

Strategi

KPMG bistår virksomheter med å utvikle og implementere strategi og tiltak i alle ledd av verdikjeden.

KPMG bistår virksomheter med å utvikle og implementere strategi og tiltak.

Fra innovasjon til resultater

KPMGs Global Strategy Group (GSG) leverer et nytt perspektiv på design og implementering av vinnende strategier. Markeder og sektorer er i
konstant endring, og vi tror at forståelsen av dynamikken mellom verdiskapning og parameterne for innovasjon stadig må oppdateres.

Akselererende endringer i bransjer og industrier medfører muligheter og trusler, blant annet i form av nye markeder, teknologier og atferd. Vi ser at dagens forretningsmodeller får stadig kortere levetid, noe som betyr at oppgaven med å allokere og generere avkastning på investeringer blir stadig mer krevende. Dette stiller økende krav til å tilpasse økonomi, forretning og driftsmodeller.

KPMGs globale nettverk av mennesker med strategi som profesjon gir god faglig støtte og ideer både i og på tvers av sektorer. Fagpersonene i KPMGs Global Strategy Group hjelper organisasjoner og ledelse med endring, vekst og tilpasning for å utvikle seg og respondere til dynamiske markeder. Vi støtter organisasjoner i å definere sine ambisjoner og utvikle innovative strategier som bygger på smidighet, kundefokus og driftseffektivitet. Vi arbeider side om side med våre kunder gjennom implementeringen og hjelper dem å oppnå målrettede resultater, ikke minst redusere risikoen i både beslutninger og handlinger. Vi kaller dette "Fra innovasjon til resultater".

Tjenester:

KPMG strategitjenester fokuserer på å skape og øke verdi for kundene og tilrettelegge for å oppnå mål og ambisjoner. Global Strategy Group (GSG) arbeider med en stor bredde av organisasjoner i privat, offentlig og frivillig sektor. Vi kjenner viktigheten av å kontinuerlig vurdere og oppdatere virksomhetsstrategier for å reflektere dagens dynamiske markeder og dermed skape nye muligheter, samt svare på trusler.

Vi mener at "levende" strategier er viktigere enn noen gang. Dagens verden er i rask endring enten det gjelder å styre virksomheten gjennom store industrielle endringer, å tilpasse seg markedsreguleringer eller å finne måter å øke effektiviteten. Vi bidrar med innsikt, ideer, metoder og erfaringer som hjelper kunden å utvikle vinnende strategier.

Våre strategitjenester sentrerer rundt fire hovedområder:

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Global Strategy Group

The Global Strategy Group’s mission is to create value for clients. We strive to balance the hard edge of financial performance and investment returns with risk and innovation.

 
Les mer

Nøkkelkontakter