Strategi | KPMG | NO

Strategi

Strategi

KPMG bistår virksomheter med å utvikle og implementere strategi og tiltak i alle ledd av verdikjeden.

KPMG bistår virksomheter med å utvikle og implementere strategi og tiltak.

Fra innovasjon til resultater

KPMGs Global Strategy Group (GSG) leverer et nytt perspektiv på design og implementering av vinnende strategier. Markeder og sektorer er i
konstant endring, og vi tror at forståelsen av dynamikken mellom verdiskapning og parameterne for innovasjon stadig må oppdateres.

Akselererende endringer i bransjer og industrier medfører muligheter og trusler, blant annet i form av nye markeder, teknologier og atferd. Vi ser at dagens forretningsmodeller får stadig kortere levetid, noe som betyr at oppgaven med å allokere og generere avkastning på investeringer blir stadig mer krevende. Dette stiller økende krav til å tilpasse økonomi, forretning og driftsmodeller.

KPMGs globale nettverk av mennesker med strategi som profesjon gir god faglig støtte og ideer både i og på tvers av sektorer. Fagpersonene i KPMGs Global Strategy Group hjelper organisasjoner og ledelse med endring, vekst og tilpasning for å utvikle seg og respondere til dynamiske markeder. Vi støtter organisasjoner i å definere sine ambisjoner og utvikle innovative strategier som bygger på smidighet, kundefokus og driftseffektivitet. Vi arbeider side om side med våre kunder gjennom implementeringen og hjelper dem å oppnå målrettede resultater, ikke minst redusere risikoen i både beslutninger og handlinger. Vi kaller dette "Fra innovasjon til resultater".

Tjenester:

KPMG strategitjenester fokuserer på å skape og øke verdi for kundene og tilrettelegge for å oppnå mål og ambisjoner. Global Strategy Group (GSG) arbeider med en stor bredde av organisasjoner i privat, offentlig og frivillig sektor. Vi kjenner viktigheten av å kontinuerlig vurdere og oppdatere virksomhetsstrategier for å reflektere dagens dynamiske markeder og dermed skape nye muligheter, samt svare på trusler.

Vi mener at "levende" strategier er viktigere enn noen gang. Dagens verden er i rask endring enten det gjelder å styre virksomheten gjennom store industrielle endringer, å tilpasse seg markedsreguleringer eller å finne måter å øke effektiviteten. Vi bidrar med innsikt, ideer, metoder og erfaringer som hjelper kunden å utvikle vinnende strategier.

Våre strategitjenester sentrerer rundt fire hovedområder:

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Nøkkelkontakter