Procurement and Supply Chain Management | KPMG | NO

Procurement and Supply Chain Management

Procurement and Supply Chain Management

KPMG er en av de ledende aktørene globalt og i Norge innen tjenesteområdet P&SCM.

KPMG er en av de ledende aktørene globalt og i Norge innen tjenesteområdet P&SCM.

KPMG har et sterkt team på 30 konsulenter med spisskompetanse fra ulike bransjer, som både har betydelig linje- og konsulent erfaring. Gjennom KPMGs globale 'Center of Exellence' benytter vi den fremste metodikken innen våre fagområder, med bransjespesifikk beste praksis. Vår felles organisering av innkjøp og logistikk gir oss evnen til å ha helhet i vår tilnærming og løsninger, og på denne måten gi våre klienter best mulig leveranser.

Procurement

Vi bistår våre klienter med å oppnå strukturelle forbedringer i deres innkjøpsfunksjon gjennom å oppnå økt verdiskapning. Vi gir klienten en riktig forståelse av hvilket nivå deres innkjøpsfunksjon er på i dag, hvilket nivå de bør være, og støtter klienten i arbeidet med å videreutvikle nivået på funksjonen deres opp mot potensialet. 

Resultatet av vår bistand er at våre klienter oppnår forbedret verdiskapning gjennom en lavere kostnadsbase, økt produktivitet og forbedret risikostyring. Vi har et meget godt utviklet metodeverk med en unik
'benchmark' database, som er relevant både for mindre, mellomstore og store organisasjoner i både offentlig og privat sektor.

Innen innkjøp bistår vi også klienter med å gjennomføre riktige anskaffelsesprosesser i henhold til lovverk og å kvalitetssikre spesifikasjoner og gjennomføring, både innen offentlig og privat sektor, med bakgrunn i ledende praksis.

Eksempler på tjenester innen Procurement:

 • Offentlige anskaffelser
 • Strategiske anskaffelser
 • Modenhetsanalyse av innkjøpsfunksjonen
 • Kostnadsanalyse og transparens
 • Leverandørstrategi
 • Kategoristyring
 • Implementering av innkjøpsverktøy
 • Videreutvikling av dagens innkjøpsorganisasjon
 • Måling av ytelse og gevinstrealisering i innkjøpsfunksjonen

Supply Chain Management

KPMG støtter virksomheter med å forbedre verdikjeder tilpasset dagens og fremtidens markedsbehov. Våre tjenester retter seg mot å optimalisere varestrøm eller tjenester, med fokus på områder som kostnader, 
arbeidskapital, servicegrad, skatt, teknologi, risiko og endringer i organisasjonen.

Vi benytter et bredt spekter av verktøy og metodikk som dekker alle faser av et prosjekt, fra analyser til prosessforbedringer, frem til bistand i selve implementeringen av tiltak. Vår bistand resulterer i økt konkurransekraft for våre klienter.

Eksempler på tjenester innen SCM:

 • Modenhetsanalyse av verdikjede og logistikkfunksjonen
 • Quick scan av verdikjede
 • Prosjektrevisjon
 • Prosesskartlegging 'ende-til-ende'
 • Prosessforbedringer
 • Utvikling av verdikjede ved bruk av SCOR-modellen
  • Strategiforankring
  • Verdikjedesegmentering
  • Strukturelle endringer
  • KPI-utvikling
  • Prosessutvikling
  • Business case
  • Implementeringsplan
 • Aktivitetsbasert kostnadsanalyse
 • Endring av forretningsmodell
 • Outsourcing – transport, lager og logistikkprosesser

 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Nøkkelkontakter