Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling

KPMGs erfarne konsulenter har solide prosjektreferanser fra organisering og styring.

KPMGs erfarne konsulenter har solide prosjektreferanser fra organisering og styring.

Organisatoriske endringer er ofte krevende, men det hele handler om å etablere en effektiv og optimal organisasjon tilpasset strategi og forretningsbehov.

KPMG bistår med utarbeidelse av en helhetlig styringsmodell som sikrer måloppnåelse og resultater. Samtidig fokuserer vi på målstyrt ledelse og velfungerende ledere som skaper resultater i form av kollektive og individuelle prestasjoner. Empati og respekt for virksomhetens organisasjon og kompetanse er noe av det viktigste vi har med oss. Etter vår mening er involvering og eierskap helt nødvendig for å sikre engasjement og resultatoppnåelse - den som skal lykkes med omfattende, forretningsmessige endringer må være flink til å lede mennesker.

KPMG kan bistå din virksomhet med:

  • Ledelse og gjennomføring av større organisasjonsutviklingsprosesser
  • Analyse og design av organisasjon for effektivisering av prosesser og leveranser
  • Ombygging av konsernorganisasjoner (både kjernevirksomhet og stab/støtte) eller forretningsområder
  • Insourcing/outsourcing og vurdering av tjenesteutsetting
  • Organisatorisk due diligence

Hva er fordelene for din virksomhet?

  • Klart resultatansvar
  • En effektiv og ansvarliggjort organisasjon
  • Tydelige grensesnitt og overleveringer
  • Ledelses- og koordineringsfora med klare mandater
  • En organisasjon som realiserer den vedtatte strategi

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Nøkkelkontakter