Integrasjon etter oppkjøp eller fusjon

Integrasjon etter oppkjøp eller fusjon

KPMG bistår organisasjoner med vellykkede integrasjoner på en måte som ivaretar menneskene som er involvert.

KPMG bistår organisasjoner med vellykkede integrasjoner på en måte som ivaretar menneskene

Oppkjøp og fusjoner medfører risiko: Bare ett av tre oppkjøp gir finansiell merverdi for eierne. Slike prosesser handler ikke bare om å integrere organisasjoner og kulturer, men også om å realisere de lovede synergiene.

KPMG har omfattende erfaring og solide prosjektreferanser fra organisering og styring i større virksomheter, både private og offentlig eide.

Hvorfor velge KPMG som samarbeidspartner på integrasjon?

  • Menneskebaserte endringer: Vi får organisasjonen med på endringene
  • Operativ: Vi jobber sammen med kunden
  • Spisskompetanse: Vi støtter integrasjoner på vesentlige områder

KPMGs tilnærming til endringsprosesser - kombinert med operativ støtte og spisskompetanse på de viktige områdene - gjør det mulig å realisere store endringer med bred tilslutning.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Nøkkelkontakter

Management Consulting

KPMG bidrar til å realisere strategiske mål og optimalisere operasjonelle driftsprosesser.

 
Les mer