Sikring og analyse av elektronisk informasjon | KPMG | NO

Sikring og analyse av elektronisk informasjon

Sikring og analyse av elektronisk informasjon

Våre spesialister kan bistå med å sikre, gjenopprette og analysere elektronisk informasjon.

Våre spesialister kan bistå med å sikre, gjenopprette og analysere elektronisk info.

KPMG har et eget laboratorium som er spesialtilpasset til arbeidet med å sikre, gjenopprette og analysere elektronisk informasjon. Laboratoriumet ivaretar krav til en forsvarlig og rettssikker prosess.

KPMG kan bistå med:

  • Speiling av harddisker fra datamaskiner eller andre lagringsmedium (servere, mobiltelefoner, nettbrett el.), herunder gjenoppretting av slettede data, samt indeksering og analyse av dataene (eksempelvis e-post)
  • E-discovery – identifikasjon av elektronisk informasjon som sikres, systematiseres/indekseres og gjennomgås ved hjelp en spesialtilpasset programløsning. Konseptet benyttes i saker hvor det er store mengder data som skal gjennomgås og gjerne hvor flere skal gjennomgå dataene samtidig, herunder i forbindelse med rettslige tvister, due diligence, granskingssaker mv. Vi tilrettelegger for en løsning som muliggjør søk, analyse og visualisering, hvor enkelte deltager kan ha tilgang via sin egen pc. Løsningen passer godt for advokatkontorer som arbeider med store komplekse saker, på tvers av geografi.
  • Datainnbrudd (Cybercrime) gransking – vi bistår med å kartlegge faktiske forhold, herunder sikre og analysere digitale bevis og fastslå omfanget av skaden.
  • Mislighetsrevisjon – analyse av ulike regnskapsområder for å avdekke mulige misligheter og svakheter ved internkontrollen

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Nøkkelkontaker