Miljø og samfunnsansvar | KPMG | NO

Miljø og samfunnsansvar

Miljø og samfunnsansvar

KPMG bistår selskaper med å møte strengere krav og økte forventninger til å være samfunnsansvarlige.

KPMG bistår selskaper med å møte strengere krav og økte forventninger til å være samfun...

For å sikre langsiktig verdiskapning bistår KPMG Climate Change & Sustainability selskaper med å navigere i dette komplekse forretningsklima. Vi har lokal forankring gjennom vårt nettverk av flere hundre rådgivere innen miljø og samfunnsansvar i ca 60 land, kombinert med spisskompetanse fra vårt Centre of Excellence.

KPMGs erfarne medarbeidere tilbyr både rådgivning innen strategi og rapportering, samt verifiseringstjenester innen miljø og samfunnsansvarsrapportering:

 • Strategi, mål og vesentlighet
  Hva betyr miljø- og samfunnsansvar for ditt selskap? Hvor er risikoene og ikke minst mulighetene for å sikre langsiktig verdiskapning? Har selskapet en klar forståelse for de vesentlige spørsmålene? Hvordan bør strategien utvikles?
 • Operasjonalisering av strategi
  En strategi eller plan er lite verdt før den implementeres. Vi kan hjelpe deg med å operasjonalisere miljø- og samfunnsansvar slik at lovkravene innfris og omverdenens behov imøtekommes, samtidig som det skaper verdier for din virksomhet.
 • Rapportering og verifisering
  Selskaper møter økte krav for transparent og troverdig informasjon om deres miljø- og samfunnsarbeid. Vi hjelper våre kunder til effektive rapporteringssystemer som sikrer god styring og møter interessentenes informasjonsbehov. Forventningene øker også til at informasjonen som rapporteres er uavhengig verifisert.   

  Ta kontakt

   

  Forespørsel

   

  Send inn

  Nøkkelkontakter