Briefing – Midtøsten | KPMG | NO
close
Share with your friends

Briefing – Midtøsten

Briefing – Midtøsten

Midtøsten. Turbulent farvann. Utfordringer for bedriften din.

Midtøsten. Turbulent farvann. Utfordringer for bedriften din.

Midtøsten er en region preget av høyt spenningsnivå og konflikter – mellom land, innen land og i regionen som helhet. Den amerikanske beslutningen om å trekke seg ut av atomavtalen med Iran (JCPOA) vil sannsynligvis føre til økt politisk spenning både i regionen og i en større geopolitisk sammenheng.

KPMG kan tilby skreddersydde briefinger og også  være en sparringspartner i diskusjoner om den politiske situasjonen og om dagens businessklima i Midtøsten. Vi kan også  bidra med innsikt om situasjonen mellom landene i  regionen og også om enkelte landsituasjoner, så som Saudi-Arabia, Iran, Oman, Qatar, Jordan og Libanon.

Forslag til agenda for en slik briefing:

  • Midtøsten i en geopolitisk sammenheng, med fokus på det som er av betydning for næringslivet.
  • Konsekvenser av den amerikanske beslutningen om å trekke seg ut av atomavtalen med Iran (JCPOA).
  • Særlige risiki knyttet til økonomiske og politiske faktorer i regionen: For eksempel: Hvilke følger kan spenningen mellom Saudi-Arabia og Iran få?
  • Andre/nye markeder i regionen: Oman, Qatar, Saudi-Arabia, Jordan.
  • Spesifikke temaer/spørsmål som er av interesse for din virksomhet.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Kontaktperson