Bakgrunns- og integritetsundersøkelser | KPMG | NO

Bakgrunns- og integritetsundersøkelser

Bakgrunns- og integritetsundersøkelser

KPMG bistår selskaper med å gjennomføre bakgrunns- og integritetsundersøkelser av både selskaper og individer, nasjonalt og internasjonalt.

KPMG bistår selskaper med å gjennomføre bakgrunns- og integritetsundersøkelser.

KPMG bistår selskaper med å gjennomføre bakgrunns- og integritetsundersøkelser (Integrity due diligence) av både selskaper og individer, nasjonalt og internasjonalt. Vårt velutviklede globale Corporate Intelligence team, hjelper deg med å innhente og analysere integritetsrelevant informasjon, som bidrar til å redusere risiko og etterlevelse av regulatoriske krav. 

Vi har utviklet en kostnadsbesparende og effektiv måte for å gjennomføre disse undersøkelsene, hvor vi benytter avansert søketeknologi for å trekke ut relevant informasjon fra mer enn 40 000 datakilder verden over: Globale sanksjonslister, selskapsregistre, rettsdata og mye annet, herunder en rekke medie- og pressearkiver. Søkene blir gjennomført på 19 ulike språk.

I tillegg kan det også gjennomføres diskrete undersøkelser lokalt ved å søke i manuelle register og innhente informasjon fra personlige kilder. Ved hjelp av disse kildene kan en avdekke potensielle risikoer forbundet med hvitvasking, korrupsjon, terrorfinansiering og andre former for økonomisk kriminalitet og uetiske forretningsdrift (eks. brudd på menneskerettigheter, sosialdumping etc.)

Bakgrunns- og integritetsundersøkelser kan eksempelvis være relevant å gjennomføre i forbindelse med:

  • inngåelse av avtaler med agenter, konsulenter og markedsrepresentanter
  • inngåelse av samarbeid med andre selskaper (Joint Ventures)
  • etablering av kunde- og leverandørforhold
  • investeringer i et selskap
  • ansettelser
  • etablering av leverandør- og kundeforhold
  • etablering av kundeforhold i bank, ved vurdering av kredittrisiko og risiko for hvitvaskings- eller terrorvirksomhet 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Nøkkelkontakter