Cybersikkerhet | KPMG | NO
close
Share with your friends

Cybersikkerhet

Cybersikkerhet

KPMG hjelper kunder med å sikre informasjon og forretningsprosesser, beskytte verdiskapning, merkevare og omdømme.

KPMG hjelper kunder med å sikre informasjon og forretningsprosesser.

Cybertrusselen vokser og hendelser som for få år siden var utenkelig preger dagens nyhetsbilde. Sikkerhetsbrudd kan potensielt forårsake uopprettelig skade på et selskaps omdømme, lønnsomhet og virke. Virksomheter i alle bransjer har innsett av cyberangrep er en av de største og mest uforutsigbare truslene de står overfor.

Å drive trusseletterretning, navigere seg frem i det kaotiske landskapet, sikre virksomheten og respondere på trusler, er imidlertid en kompleks og krevende oppgave.

Kombinasjonen av teknisk innsikt, bransjekunnskap, forretningsforståelse og en strategisk tilnærming til cybersikkerhet, gjør at vi kan tilføre kundene kompetansen som trengs for å ta gode og riktige veivalg for sikkerhetsarbeidet, i tråd med virksomhetens fremtidsmål, strategier og ambisjoner.

Vår tjenesteportefølje er inndelt i tre hovedområder:

  • Identifisere (FIND IT): Tjenester som er med på å kartlegge modenhet og sikkerhetstilstand. Modenhetsanalyse, gapanalyse, sikkerhets- og penetrasjonstesting, trusseletterretning, red teaming med mer.
  • Forbedre (FIX IT): Tjenester som iverksetter forbedringer og sikkerhetstiltak. Risikostyring, identitets- og tilgangsstyring, ledelse av sikkerhetsprogrammer, sikkerhetsarkitektur, trening og opplæring med mer.
  • Kontrollere (RUN IT): Tjenester knyttet til drift og videre forbedringer av sikkerheten. Sikkerhetsstrategi- og ledelse, informasjonshåndtering, personvern, modenhetsvurderinger, sertifiseringer, kvalitetssikring av systemer, programmer og prosjekter, beredskap og kontinuitetsplanlegging med mer.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Nøkkelkontakter