Finansiell og skattemessig due diligence

Finansiell og skattemessig due diligence

Vi hjelper en kjøper å forstå og godta de økonomiske og skattemessige betingelsene for driften.

Vi hjelper en kjøper med de økonomiske og skattemessige betingelsene for driften.

En finansiell due diligence fungerer som et hjelpemiddel i evalueringen av et mulig oppkjøp. KPMG har et meget erfarent team med erfaring i alle bransjer og typer transaksjoner. Vi er vant til å jobbe i nært samarbeid med kunden og andre rådgivere i prosessen, noe som sikrer en effektiv prosess.

Typiske fokusområder for en Finansiell Due Dilligence:

 • Identifisering og analyse av de viktigste driverne for den historiske lønnsomhetsutviklingen (salg og lønnsomhet for virksomhetens linjer, produktlinjer, kundesegmenter, osv.
 • Analyse og vurdering av underliggende lønnsomhet justert for eventuelle inntekter og kostnader av engangskarakter
 • Analyse / utarbeidelse av proforma regnskap der for eksempel solgte og oppjøpte bedrifter har blitt justert for å muliggjøre en sammenliknbar historisk analyse
 • Innvirkning på lønnsomheten av endringer i salgsmiks (nye produkter, nye markeder, osv.).
 • Eksponering i utenlandsk valuta og inntektseffekter av endringer i valutakurser
 • Identifisering av avhengighet av kunder og leverandører
 • Analyse av selskapets kostnadsbase ut fra fleksibilitet i kostnadsbasen, samt vurdering av effekter på selskapets marginer som følge av endringer i salgsvolumer
 • Analyse av selskapets forretningsplan og underliggende antagelser
 • Analyse av arbeidskapital og vurdering av trender, sesongmessige effekter, og gjennomsnittlig arbeidstid kapitalbehov
 • Identifisering av finansielle eiendeler og forpliktelser for vurdering av netto gjeld for beregning av kjøpesum
 • Analyse og vurdering av reserver i balansen (garantiforpliktelser, tap på fordringer, inventar foreldelse osv.)
 • Analyse og vurdering av historiske og fremtidige investeringer oppdelt i vedlikeholdsinvesteringer og ekspansjonsinvesteringer 
 • Vurdering av kvaliteten på den finansielle rapporteringen samt anvendte regnskapsprinsipper

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Nøkkelkontakter

Deal Advisory

Deal Advisory bistår klienter som gjennomfører avtaler og tar økonomiske beslutninger.

 
Les mer