Data & Analytics i rådgivning

Data & Analytics rådgivning

KPMGs fageksperter hjelper virksomheter med å omforme data til innsikt som skaper konkret verdi og økt konkurransekraft.

KPMGs fageksperter omformer data til innsikt som skaper konkret verdi og økt konkurrans...

Data forteller en historie. Om virksomhetens fortid og nåtid, men også om fremtiden, dersom den anvendes på riktig måte.

KPMGs fageksperter hjelper virksomheter med å omforme data til innsikt som skaper konkret verdi og økt konkurransekraft. Det gjør vi gjennom å se hele bildet, lage koblinger mellom data, kartlegge muligheter og presentere løsninger som frigjør det enorme potensialet som ligger i virksomhetenes mange datakilder.

Data & Analytics, som dekker alt fra tradisjonelt datavarehus og rapportering til big data og avansert analyse og maskinlæring, er et av KPMGs strategiske satsningsområder, i Norge og internasjonalt. KPMG Norge har høyt kvalifiserte rådgivere med bred kompetanse og lang erfaring. Vi har bidratt til effektivisering og gevinstrealisering i et stort antall kundeprosjekter hos virksomheter i mange bransjer.

I tillegg til et sterkt norsk rådgivningsmiljø, har KPMG et ledende internasjonalt fagmiljø med eksperter på området. Vi er en integrert del av et voksende internasjonalt nettverk med over 4.000 fagspesialister innen data og analyse.

KPMG har gjennomført en global undersøkelse som viser at bruken av data og analyse i globale virksomheter har nådd hele 97 %, men at kun en av fem toppledere er fornøyd med dataenes kvalitet og pålitelighet. Over halvparten av organisasjonene sliter med å evaluere dataenes kvalitet og pålitelighet, og kun 14 % mener de har kompetanse og kapasitet til å benytte seg av mulighetene som ligger i data og analyse.

Virksomheters behov for mer forretningsdrevet og verdiskapende innsikt gjennom praktisk anvendelse av data er stort. KPMG har kompetansen, erfaringen og verktøyene som trengs for å hente ut potensialet og realisere gevinster.
 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Nøkkelkontakter

Dataanalyse i revisjon

KPMG Norge er ledende på bruk av data og analyse i revisjonen.

 
Les mer

KPMG ser inn i krystallkula

Bjørn Lillebekk leder KPMGs rådgivningsmiljø innen business intelligence, data og analyse.

 
Les mer

KPMG hjelper virksomheter i gang med big data

Mange virksomheter ønsker økt verdiskapning ved hjelp av big data, men få har kompetansen.

 
Les mer

KPMGs Big Data Mulighetsstudium

Gjennom mulighetsstudiet hjelper KPMGs fageksperter deg med å utnyttelse big data.

 
Les mer