Data & analytics

Data & analytics

KPMG har et sterkt norsk miljø innen data og analyse, både i revisjon og rådgivning.

KPMG har et sterkt norsk miljø innen data og analyse, både i revisjon og rådgivning.

Alle virksomheter produserer, lagrer og deler enorme mengder med informasjon, enten det er e-poster, kundedata, finansdata, informasjon på websider, dialoger i sosiale medier, fagdata eller andre datakilder. Ofte blir virksomhetens data liggende urørt i informasjonssiloer i stedet for å hentes ut og benyttes som en verdifull ressurs.

Den raske teknologiske utviklingen og fremveksten av nye og innovative verktøy for dataanalyse, i kombinasjon med styrket fagkompetanse og økt fokus på området, gir utmerkede muligheter for å utnytte data som en kilde til økt innsikt, bedre risikostyring og styrket verdiskapning.

KPMG har ledende ekspertise på området og lang erfaring med å rådgi og støtte virksomheter i implementering og anvendelse av metodikk og verktøy for dataanalyse. I tillegg til et sterkt norsk miljø innen data og analyse, både i revisjon og rådgivning, har KPMG ledende internasjonal fagkompetanse. Vårt mål er å hjelpe kunder med å gjøre data til innsikt som skaper verdi og økt konkurransekraft.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Jo Sigurd Pedersen

Jo Sigurd Pedersen er leder for Data and Analytics i revisjon.

 
Les mer

Hvordan bruke datanalyse for å avdekke svindel?

Tillit er en grunnleggende forutsetning for alt som skjer i samfunnet. Det gjennomsyrer næringsliv og berører alle aspekter av en bedrifts atferd.

 
Les mer

Data & Analytics

KPMGs fageksperter hjelper virksomheter med å omforme data til innsikt som skaper konkret verdi og økt konkurransekraft.

 
Les mer

Dataanalyse i revisjon

KPMG Norge er ledende på bruk av data og analyse i revisjonen.

 
Les mer