Sosialt ansvar | KPMG | NO
close
Share with your friends

Sosialt ansvar

Sosialt ansvar

KPMG skal ta aktivt samfunnsansvar både på det lokale og det globale plan.

KPMG skal ta aktivt samfunnsansvar både på det lokale og det globale plan.

Vi engasjerer oss fra de helt nære temaene i lokalsamfunnene, til de store internasjonale spørsmålene innen miljø, helse, fattigdomsbekjempelse og utdanning. Bredden i våre aktiviteter gjenspeiler dette.

I KPMGs policy for miljø- og samfunnsansvar har vi forpliktet oss til å utøve sosialt ansvar gjennom å støtte utvalgte humanitære organisasjoner, både ved donasjoner og ved å levere pro bono tjenester, samt promotere det viktige arbeidet organisasjonene gjør. I tråd med dette har vi valgt å inngå et langsiktig samarbeid som prosjektpartner med

Leger Uten Grenser

Leger Uten Grenser er en av verdens største uavhengige humanitære organisasjoner. De har prosjekter i over 60 land, 25 000 hjelpearbeidere og 6 500 oppdrag hvert år. Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. De hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor.

Et langsiktig samarbeid innebærer økonomisk støtte øremerket et viktig hiv-prosjekt i Khayelitsha i Sør-Afrika. Samarbeidet innebærer også pro bono tjenester, hvor KPMG bistår med sin fagkompetanse vederlagsfritt til Leger Uten Grenser. Våre ansatte kan engasjere seg gjennom å delta i frivillig lønnstrekkordning, og KPMG vil legge til rette for permisjon for ansatte som er interessert i å reise ut på feltoppdrag.

Det øremerkede prosjektet

KPMG er stolt av å støtte det viktige hiv-arbeidet til Leger Uten Grenser i Khayelitsha i Sør-Afrika. Vi startet å følge dette i 2011 da vi ga fra årets julegavebudsjett til prosjektet. Khayelitsha er et stort slumområde med mer enn 500 000 innbyggere i utkanten av Cape Town, omtrent 20% av  beboerne er hiv positive. I samarbeid med lokale helsemyndigheter har Leger Uten Grenser drevet hiv-klinikk i Khayelitsha siden 2000, den første av sitt slag i Afrika. Khayelitsha er blitt et referanseprosjekt for implementering av hiv/aids-behandling i utviklingsland, og en modell for integrert hiv/tuberkulose-behandling. I dag behandles mer enn 20 000 personer med hiv-medisiner, 6 000 får behandling for tuberkulose og ca. 110 sykepleiere læres årlig opp i å gi hiv/tuberkulose-behandling.

Julegave med mening

Hvert år donerer KPMG sitt julegavebudsjett til tre gode formål. Før jul blir alle ansatte oppfordret til å sende inn forslag til gode formål. Blant de mange nominerte plukker CSR-komiteen ut tre organisasjoner, og hver enkelt ansatt bestemmer hvilken av disse organisasjonene man ønsker å gi sin andel til. I tillegg er det mulig å gi et personlig bidrag gjennom lønnstrekk.

Redd Barna

KPMG Norge har et mangeårig bedriftsfadderskap i Redd Barna og deres prosjekt ABC redder barna. Støtten fra KPMG bidrar til at barn i utsatte og lite tilgjengelige områder får skole.

Movember

I Norge er vi stolte av våre engasjerte medarbeidere som hvert år driver kampanjen Movember, som på originalt vis setter søkelys på menns helse og samtidig samler inn penger til bekjempelse av mannlige kreftformer. Vi synes Movember tar for seg et viktig tema, og støtter derfor også saken økonomisk.

Stella Kvinneprosjekt

KPMG har et samarbeid med Røde Kors i Oslo om et praktikantprogram hvor målet er å legge til rette for at kvinner med migrasjonsbakgrunn skal få lettere innpass i arbeidsmarkedet, Stella Kvinneprosjekt. Praktikantene skal bygge opp arbeidserfaring og CV, tilføre kompetanse og selvtillit i forhold til jobbsøkerprosesser, gi kjennskap til norsk arbeidsliv, samt adgang til private og profesjonelle nettverk. 

KPMG støtter TV-aksjonen

Vi har i mange år støttet TV-aksjonen økonomisk, og også i år oppfordrer vi ansatte til å stille opp som bøssebærere for på den måten å oppnå dobbel effekt.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn