Pro bono | KPMG | NO

Pro bono

Pro bono

En viktig del av KPMGs arbeid skal være å tilby vår fagkunnskap vederlagsfritt til ideelle organisasjoner med begrenset budsjett og ugjorte oppgaver.

En viktig del av KPMGs arbeid skal være å tilby vår fagkunnskap vederlagsfritt til...

Gjennom å tilrettelegge for at våre ansatte kan gi av sin kommersielle erfaring og sine profesjonelle ferdigheter der det trengs, bidrar KPMG til positive endringer i samfunnet.

Videre vil ansatte som utfører pro bono-arbeid få nye og annerledes erfaringer til å ta med seg videre.  

Krav til organisasjoner

 • Organisasjonens formål må kunne defineres innenfor noen av KPMGs hovedfokusområder for CSR: Helse, fattigdomsbekjempelse, utdanning og klima/miljø
 • Organisasjonen kan ikke være en kommersiell aktør
 • Organisasjon kan ikke jobbe for å fremme politiske eller religiøse formål, dvs der religion eller politikk ikke er skilt fra det humanitære arbeidet
 • Organisasjonens omdømme, gjennomføringsevne og fremtidsutsikter må oppfattes solid
 • Organisasjonen må ikke være i en relasjon som kan medføre interessekonflikt innad i KPMG eller kunder av KPMG. Vi kan f.eks ikke utføre pro bono arbeid for organisasjoner vi allerede er revisor for (jfr revisors uavhengighet)
 • Organisasjonen skal være registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret)

Krav til prosjekt

 • Prosjektet/oppdraget skal være avgrenset i tid
 • Vi må ha tilgjengelige ressurser med riktig kompetanse
 • Ønsket effekt av prosjektet skal være tydelig definert
 • Prosjektet betraktes å gi nytteverdi/læringseffekt for våre medarbeidere
 • På grunn av lovbestemte krav til revisors uavhengighet kreves det skriftlig godkjenning fra KPMGs Risk Management Partner for at KPMG skal kunne levere revisjons- og attestasjonstjenester vederlagsfritt.

Charge Inclubator

Charge Inclubator er et inkubatorprogram som skal hjelpe flyktninger og førstegenerasjons-innvandrere å sette forretningsideer til live. KPMG er stolt samarbeidspartner og skal bistå Charge Inclubator med skreddersydd og faglig ekspertise. Vi har stor tro på dette programmet, og ikke minst på deltakerne som skal bygge frem bærekraftige virksomheter i det norske bedriftsmarkedet. 

KPMGs tilstedeværelse i prosjektet er ledet av Karianne Fønstelien Vintervoll, partner i KPMG. 

Leger uten grenser

Ut i fra et ønske om å være forberedt og i forkant av en eventuell sikkerhetshendelse, har KPMG bistått Leger uten grenser med å analysere og identifisere sårbarheter i IT-systemet. Prosjektet har ført til konkrete tiltak som vil gjøre Leger uten grenser mer robust mot sikkerhetstrusler. Via utplasserte rådgivere fra KPMGs avdeling for cybersikkerhet har Leger uten Grenser fått på plass nye retningslinjer for IT-sikkerhet i organisasjonen.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn