Pro bono

Pro bono

En viktig del av KPMGs arbeid skal være å tilby vår fagkunnskap vederlagsfritt til ideelle organisasjoner med begrenset budsjett og ugjorte oppgaver.

En viktig del av KPMGs arbeid skal være å tilby vår fagkunnskap vederlagsfritt til...

Gjennom å tilrettelegge for at våre ansatte kan gi av sin kommersielle erfaring og sine profesjonelle ferdigheter der det trengs, bidrar KPMG til positive endringer i samfunnet.

Videre vil ansatte som utfører pro bono-arbeid få nye og annerledes erfaringer til å ta med seg videre.  

Krav til organisasjoner

 • Organisasjonens formål må kunne defineres innenfor noen av KPMGs hovedfokusområder for CSR: Helse, fattigdomsbekjempelse, utdanning og klima/miljø
 • Organisasjonen kan ikke være en kommersiell aktør
 • Organisasjon kan ikke jobbe for å fremme politiske eller religiøse formål, dvs der religion eller politikk ikke er skilt fra det humanitære arbeidet
 • Organisasjonens omdømme, gjennomføringsevne og fremtidsutsikter må oppfattes solid
 • Organisasjonen må ikke være i en relasjon som kan medføre interessekonflikt innad i KPMG eller kunder av KPMG. Vi kan f.eks ikke utføre pro bono arbeid for organisasjoner vi allerede er revisor for (jfr revisors uavhengighet)
 • Organisasjonen skal være registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret)

Krav til prosjekt

 • Prosjektet/oppdraget skal være avgrenset i tid
 • Vi må ha tilgjengelige ressurser med riktig kompetanse
 • Ønsket effekt av prosjektet skal være tydelig definert
 • Prosjektet betraktes å gi nytteverdi/læringseffekt for våre medarbeidere
 • På grunn av lovbestemte krav til revisors uavhengighet kreves det skriftlig godkjenning fra KPMGs Risk Management Partner for at KPMG skal kunne levere revisjons- og attestasjonstjenester vederlagsfritt.

BRIGHT

BRIGHT er et spennende CSR-prosjekt hvor europeiske KPMG-land jobber sammen. BRIGHT gir ansatte anledning til å bidra til å økt kunnskap i ideelle organisasjoner og små bedrifter i den tredje verden, slik at de kan jobbe mer effektivt og løfte lokal økonomi. KPMG Norge har vært med siden 2010. Hvert år leverer rundt 60 KPMGere fra forskjellige lang mange arbeidstimer for BRIGHT-prosjektet.

Pro bono-oppdrag i India

KPMG har fulgt Voxtra, et impact investment fond som benytter økonomiske verktøy for å sikre donering til effektive prosjekter, helt siden de startet opp. Vi bidro ved etableringen av stiftelsen, og har evaluert beregningsmodellen for sosial avkasting som Voxtra legger til grunn ved rapportering. Videre har KPMG utviklet en metode for ”social audit”-evauering og testing av modellene og resultatene som skapes gjennom investering med sosial avkastning.


 

 

Samfunnsengasjement

Sosialt ansvar og samfunnsengasjement (CSR) står høyt på KPMGs agenda, i Norge og verden.

 
Les mer

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn