Klima og miljø | KPMG | NO
close
Share with your friends

Klima og miljø

Klima og miljø

Klima og miljø

Klima og miljø

I 2012 ble hovedkontoret til KPMG på Majorstuen sertifisert som Miljøfyrtårn. Videre arbeides det med å bli konsernsertifisert etter miljøfyrtårnmodellen. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Det innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.

”KPMG Global Green Initiative” har som målsetning at KPMG på verdensbasis skal oppnå en betydelig reduksjon i klimagassutslipp over tid. Målet var å redusere utslipp med 25 % fra 2007 til 2010, og vi overgikk vårt egenbestemte utslippsmål ved å oppnå 29 % reduksjon i perioden. KPMG globalt har nå besluttet at selskapet skal jobbe mot en ytterligere reduksjon på 15 % frem mot 2015. KPMG Norge arbeider målrettet for å bidra til dette.

Her er noen eksempler på våre miljøtiltak:

Redusert forbruk:

  • Elektronisk behandling av ting som fakturaer, kursmateriell og julekort  
  • Miljøvennlige/nedbrytbare engangskopper 
  • Automatisk lysslukking i møterom som ikke er i bruk, og i hele bygget annenhver time etter ordinær arbeidstid
  • SmartPrint og automatisk tosidig utskrift  
  • Fokus på Svanemerkede produkter

Redusert utslipp: 

  • Effektive møter kan gjennomføres via videokonferanse med kollegaer ved en rekke av våre kontorer for å redusere reisekostnader 
  • Mer nettbasert kursvirksomhet 

Avfallshåndtering:

  • Kildesortering og returordninger for papir, flasker, batterier, mobiler og EE avfall.
  • Som medlem av Grønt Punkt sikrer vi gjenvinning av emballasje, og stiller krav til at våre leverandører tar det samme ansvaret.
  • Vi har utviklet en levende miljøpolicy som er en rettesnor i arbeidet vårt.

Julekortkonkurranse

Hvert år når det nærmer seg jul, inviterer vi elevene fra 1. til 4. klasse ved KPMG Husets nærmeste nabo, Majorstuen skole, til å tegne motiver til vårt julekort. Alle tegningene henges opp som juleutstilling, og barna inviteres til kaker og kåring på KPMG Huset. Juryen har en vanskelig jobb når vinnerne skal kåres blant alle de fargesprakende bidragene. De to vinnertegningene pryder internt og eksternt julekort, som sendes elektronisk for å redusere papirforbruk.

Panteflasker til ideelle organisasjoner

I KPMG huset har vi en returordning for tomflasker i minikjøkkenet i hver etasje. Panteinntektene donerer KPMG til ideelle organisasjoner. 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn