Samfunnsengasjement | KPMG | NO
close
Share with your friends

Samfunnsengasjement

Samfunnsengasjement

Sosialt ansvar og samfunnsengasjement (CSR) står høyt på KPMGs agenda både nasjonalt og internasjonalt.

Sosialt ansvar og samfunnsengasjement (CSR) står høyt på KPMGs agenda, i Norge og verden.

I KPMG betyr samfunnsansvar at vi integrerer sosiale, miljø- og samfunnsmessige hensyn i strategi og daglig drift. Som leverandør av profesjonelle tjenester hjelper vi våre kunder med å sikre en lovmessig, langsiktig og bærekraftig virksomhet. Slik bruker vi vår kompetanse og erfaring til å bygge samfunnet videre, også gjennom probono-arbeid. Vår virksomhet drives på en ansvarlig måte, gjennom miljøsertifisert drift, et godt arbeidsmiljø, en kultur som fremmer mangfold og likeverd, og med et etisk og verdibasert fundament. Vi utøver vårt sosiale engasjement gjennom samarbeid med ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører om probono-tjenester, økonomisk støtte og ved å synliggjøre det viktige arbeidet de gjør. Vårt engasjement bygges rundt FNs bærekraftmål «God utdanning», «Likestilling mellom kjønnene», «Mindre ulikhet» og «Liv under vann». Se "Våre fokusområder" for mer informasjon om våre utvalgte bærekraftsmål.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn