Samfunnsengasjement

Samfunnsengasjement

Sosialt ansvar og samfunnsengasjement (CSR) står høyt på KPMGs agenda både nasjonalt og internasjonalt.

Sosialt ansvar og samfunnsengasjement (CSR) står høyt på KPMGs agenda, i Norge og verden.

KPMG skal drive en sunn, langsiktig og bærekraftig virksomhet hvor ansvar for ansatte, samfunn og miljø står sentralt. Vi engasjerer oss i både de helt nære, viktige temaene i lokalsamfunnene, til de store viktige spørsmålene som antikorrupsjon, miljø og menneskerettigheter.

Ved å være et ansvarlig selskap, uttrykt gjennom vår kultur og verdier, ønsker vi å la våre ansatte, våre kunder og samfunnet ellers nå sitt fulle potensial. Som revisorer spiller vi en viktig rolle i kapitalmarkedene og tilliten til disse, og derigjennom bidrar vi til utvikling av et ansvarlige næringsliv og forretningspraksis som bidrar til bred og bærekraftige utvikling av samfunnet.

Se vår film om samfunnsansvar

Vår CSR-strategi har som mål å sikre at vi gjennom bevisste handlinger oppnår en positiv påvirkning på det lokale og globale samfunnet. Vi skal demonstrere ansvarlighet innenfor en forretningsmessig, miljømessig og sosial dimensjon. Alle våre CSR-initiativer skal passe inn i ett eller flere av våre fokusområder; utdanning, helse, fattigdomsbekjempelse samt klima og miljø. Initiativene favner bredt fra økonomisk bistand og ulike miljøinitiativer, til pro bono-arbeid, frivillighet, innsamlinger og praktisk støtte til ideelle organisasjoner.

Videre er vi opptatt av vårt ansvar for å ivareta våre egne medarbeideres helse og sørge for godt HMS-arbeid i selskapet. Å tilby et best mulig arbeidsmiljø er grunnfestet i den globale målsetningen "Employer of Choice".

God forretningsskikk, eierstyring og selskapsledelse (corporate governance)

Som leverandør av profesjonelle tjenester er KPMGs virksomhet også tuftet på å hjelpe våre kunder med fornuftig, lovmessig og langsiktig drift av deres selskaper.

  • KPMGs tjenester knyttet til CSR 
  • KPMGs tjenester knyttet til corporate governance
  • KPMGs tjenester knyttet til granskning og forebyggende tiltak

FN sambandet

KPMG sluttet seg i 2002 til FN sambandet som i dag er verdens største initiativ for...

 
Les mer

Miljøfyrtårn

KPMG er sertifisert miljøfyrtårn i Norge.

 
Les mer

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn