Hvilke forventninger har CEO til sin CFO? | KPMG | NO

Hvilke forventninger har daglig leder (CEO) til sin økonomidirektør (CFO)?

Hvilke forventninger har CEO til sin CFO?

Globale CEO-er ser en viktig og virksomhetskritisk fremtid for sine CFO-er.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Administrerende direktører (CEO-er) legger listen høyt for sine økonomidirektører (CFO-er). Det viser undersøkelsen 'The Views from the Top' som KPMG har gjennomført blant over 500 administrerende direktører fra seks kontinenter. Den avdekker at CEO-ene oppfordrer CFO-ene til å tenke annerledes og bidra til å utøve lederskap, bidra til verdiskapning og være strategisk rådgiver for virksomheten. CFO-er spiller en stadig viktigere rolle for ledelsen ellers, og det forventes at de har større innflytelse enn tidligere. CEO-er forventer at CFO-er har global forståelse og at de utnytter økonomiske makrodata og analyser for å oppnå lønnsom vekst, at de tilpasser seg regulatoriske krav og rekrutterer, utvikler og beholder talenter. CFO-er administrerer et stort økosystem av voksende kompleksitet med mål om å oppnå konkurransefortrinn. Funnene i denne undersøkelsen bekrefter den kritiske rollen CFO-en spiller i virksomheten.

 

Er CFO-ene klare for disse utfordringene?

CFO for hire

CFO for hire

KPMG CFO for hire skal levere en midlertidig løsning som skaper merverdi for kunden og være en foretrukken leverandør av denne typen ledelsesoppdrag.

Virksomhetsstyring

Virksomhetsstyring

Gjør din styringsmodell deg bedre i stand til å realisere virksomhetens strategi?

Profesjonalisering av økonomifunksjonen

Profesjonalisering av økonomifunksjonen

KPMG mener at grunnlaget for en effektiv økonomiorganisasjon skapes gjennom velfungerende prosesser og bruk av eksisterende og ny teknologi.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn