Change Readiness Index 2017 | KPMG | NO

Change Readiness Index 2017

Change Readiness Index 2017

Hvilke land er best rustet for å håndtere disruptive endringer?

Hvilke land er best rustet for å håndtere disruptive endringer?

Svaret finner du i KPMGs Change Readiness Index 2017.

I Change Readiness Index 2017 har KPMG rangert 136 land på bakgrunn av deres kapasitet og evne til å håndtere store endringer, enten det er kortsiktige hendelser som jordskjelv, eller langsiktige demografiske, økonomiske, sosiale og teknologiske trender.

KPMG har vurdert landene opp mot tre pilarer; næringsliv, offentlig sektor samt mennesker og samfunn. Kartleggingen gir en pekepinn om hvilke områder som bør prioriteres og hvor det bør gjøres investeringer for at landet skal henge med i en verden hvor endringstakten blir stadig raskere.

Change Readiness Index er bygget på omfattende forskning og analyse, fra førstehåndskilder og nær 1400 eksperter, i tillegg til sekundære kilder som World Economic Forum, World Bank International Monetary Fund og FN.

 

Les mer om Change Readiness Index på KPMGs globale sider.

Ta kontakt

KPMGs nye digitale plattform

KPMG International har skapt en fremtidsrettet digital plattform som forbedrer din opplevelse av nettstedet.

Høydepunkter fra Change Readiness Index 2017

Vi er inne i en periode med omfattende endringer, og alle land har sine utfordringer.

 
Les mer

Prøv Change Readiness Index-verktøyet!

Få en dypere forståelse av et lands evne til å håndtere endringer gjennom Change Readiness Index interaktive verktøy. Velg et land for å komme i gang.

 
Les mer

Norge ute av topp 10-listen

Både Danmark og Sverige bykser oppover på topplisten i Change Readiness Index 2017.

 
Les mer

Change Readiness Index 2017 – oversiktsvideo

Denne animasjonen viser hvordan Change Readiness Index fungerer.

 
Les mer