Nytt om norsk regnskapsregulering | KPMG | NO

Nytt om norsk regnskapsregulering

Nytt om norsk regnskapsregulering

Regjeringen har i dag presentert en proposisjon om endringer i regnskapsloven. Regjeringen foreslår enkelte endringer som vil innebære lettelser i byrdene, som bortfall av årsberetning for små foretak samt fjerning av krav om åpningsbalanser i aksjelovene.

1000

Kontakt:

Partner, Revisjon

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Fyrtårn

Endringer i regnskapslovgivningen

Regjeringen har i dag presentert en proposisjon om endringer i regnskapsloven. Regjeringen foreslår enkelte endringer som vil innebære lettelser i byrdene, som bortfall av årsberetning for små foretak samt fjerning av krav om åpningsbalanser i aksjelovene. Du finner mer informasjon på regjeringen.no.

Det er imidlertid verdt å merke seg at de større endringene, som eksempelvis fritt valg av regnskapsår eller innføring av IFRS for SMEs, settes på vent til ytterligere utredninger er gjort og/eller inntil systemene er videreutviklet til å håndtere fritt valg av regnskapsår. Sammenlignet med foreslåtte endringer i de to regnskapslov-NOU-ene er endringsforslagene ganske begrenset selv om de er viktige nok. Vi hadde håpet på større endringer. Inntil videre må vi imidlertid smøre oss med tålmodighet og avvente avklaringer fra regjeringen, trolig i form av en ny proposisjon om noen måneder eller mer.

Styret i Norsk Regnskapsstiftelse bestemte 12. juni, på grunnlag av foreliggende usikkerhet, at Regnskapsstandardstyret inntil videre skal avvente ytterligere arbeid med ny norsk regnskapsstandard. I første omgang medførte styrevedtaket at planlagt møte i RSS i juni ble avlyst. Det er foreløpig ikke berammet møter høsten 2017.

Slik vi ser det betyr dette at man kan legge til grunn at eksisterende norsk god regnskapsskikk videreføres slik den er ut 2018. Vi antar at en innføring av IFRS for SMEs i Norge tidligst vil kunne skje fra 1. januar 2020. Ettersom utredningsarbeidet med ny regnskapslov og ny regnskapsstandard har pågått over år, og Norge er forsinket i forhold til krav til direktivimplementering fra EU, hadde vi håpet på større tydelighet om når eventuelle nye regler må påregnes. Vi vil fortsatt følge utviklingen tett, og sørge for at du er oppdatert.

I tillegg til det ovenstående har Stortinget vedtatt endringer som gjør kravene til å opplyse om likestilling og diskriminering i årsberetningen oppheves med virkning fra 1. januar 2018. Revisorforeningen har nylig uttalt at endringene bør kunne legges til grunn med virkning for regnskapsåret 2017.

Last ned hele artikkelen som PDF: "Nytt om norsk regnskapsregulering"

For mer informasjon kontakt:

Elisabet Ekberg, partner og statsautorisert revisor
elisabet.ekberg@kpmg.no
+47 4063 9660

 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn