KPMG på Arendalsuka 2017

KPMG på Arendalsuka 2017

Møt oss på Arendalsuka – årets viktigste arena for politikk, samfunns- og næringsliv! Vi inviterer til to spennende helsedebatter på Madam Reiersen 15. og 16 august.

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Arendal

Foto: Hanna Arrestad/Arendalsuka

PANELDEBATTER ARENDALSUKA 2017


HELSE UTEN GRENSER
 

Pasienter uten grenser – til Europa for å bli frisk 

Tirsdag 15.august.
Kl. 16.00 -17.00.

Siden 1. mars 2015 har nordmenn hatt mulighet til å få sykehusbehandling i hele EØS-området dekket av staten. 

  • Hvilke muligheter åpner direktivet for?
  • Den norske stat betaler for behandling hos private institusjoner i utlandet, men nekter å dekke kostnader ved behandling hos private sykehus i Norge. Hvorfor sendes pengene ut av landet?
  • Er pasientdirektivet underkommunisert? Hvorfor benytter ikke flere seg av dette tilbudet? 

I panelet sitter:

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen, Høyre
Bård Hoksrud, FrP
Vidar Arnulf, medisinsk direktør, Vertikal Helse 


Deltakere oppdateres forløpende. 

Kl. 17.00 - 19.00: Etter debatten inviterer KPMG alle som ønsker til mingling og servering på Madam Reiersen. 

Pasientopplysninger uten grenser – digitalisering av fremtidens helsetjenester

Onsdag 16. august.

Kl. 09.00 - 10.00

Den nye e-helsestrategien 2017-2020 har satt noen mål for helsetjenestene i Norge. De overordnende målene er som følger:

Én helhetlig og kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste som utnytter de teknologiske mulighetene og involverer innbyggere for å bidra til bedre helse, bedre resultat av helsehjelp og bedre utnyttelse av kapasitet.

  • Hva vil digitalisering av arbeidsprosesser og bruk av helsedata innebære for pasientene og helsetjenesteleverandører? 
  • Hvordan vil våre helseopplysninger sikres?
  • Hvordan kan det offentlige legge bedre til rette for samarbeid med private leverandører?

I panelet sitter:

Torgeir Knag Fylkesnes, SV
Frode G Hestnes, Statssekretær, FrP
Christine Bergland, adm. dir i Direktoratet for e-helse
Terje Gårdsmoen, IKT- og teknisk direktør, Sykehus Østfold
Nard Schreurs, direktør e-helse, IKT-Norge
Thomas Anglero, innovasjonsdirektør i IBM Norway 

Himmel eller helvete

Himmel eller helvete

Bruk av helseteknologi kan skape store gevinster, men fallgruvene er mange.

Universitetssykehus - videoserier

Universitetssykehus - videoserier

How leading AMCs are adapting to major trends shaping the industry.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Himmel eller helvete

Bruk av helseteknologi kan skape store gevinster, men fallgruvene er mange. KPMG har kartlagt hva som skal til for å levere effektive helsetjenester med høy kvalitet.