CEO Outlook | KPMG | NO

CEO Outlook

CEO Outlook

CEO Outlook 2017 gir et unikt innblikk i globale og nordiske topplederes erfaringer og betraktninger når det kommer til muligheter og utfordringer.

Rapporten gir et unikt innblikk i globale og nordiske topplederes syn på fremtiden.

Global CEO Outlook 2017 gir et unikt innblikk i globale topplederes erfaringer og betraktninger når det kommer til markedsutfordringer og muligheter, strategiske veivalg og forventninger til fremtiden.

I denne tredje utgaven av topplederundersøkelsen har KPMG intervjuet nærmere 1300 CEOer i selskaper (med omsetning > 500 millioner USD) i verdens 10 viktigste markeder (Australia, Kina, Frankrike, Tyskland, India, Italia, Japan, Spania, Storbritannia og USA).

Rapporten inneholder også resultater fra 18 andre land, totalt 2200 CEOer. 51 av disse representerer nordiske selskaper. De nordiske funnene fra CEO Outlook 2017 er samlet i en egen rapport.

Ta kontakt

Cybersikkerhet: Fra trussel til mulighet

Cybersikkerhet vil drive innovasjon og skape nye inntektsstrømmer.

 
Les mer

Nordiske toppledere frykter nye forretningsmodeller

Vil forsterke satsningen på teknologi og innovasjon

 
Les mer

Nordiske toppledere vil vokse med disrupsjon

Målet er å disrupte markedet og øke inntjening med nye forretningsmodeller.

 
Les mer

Global CEO Outlook 2017

The 2017 Global CEO Outlook discusses how disruption has become a fact of life for CEOs and their businesses as they respond to heightened uncertainty. (ENG)

 
Les mer