Regnskapsregler | KPMG | NO

Regnskapsregler

Regnskapsregler

Det er store endringer på gang innen regnskapsregler. KPMG holder deg oppdatert på det som skjer.

Det er store endringer på gang innen regnskapsregler.

Norsk god regnskapsskikk (NGAAP)

Norsk god regnskapsskikk er de regnskapsreglene de fleste norske foretak anvender. KPMG besitter unik kompetanse på området, og gir deg innsikt i reglene og holder deg oppdatert på endringene.

 

International Financial Reporting Standards (IFRS)

IFRS er regnskapsreglene de børsnotere foretakene må etterleve. Enkelte andre foretak, som finansforetak eller datterforetak av utenlandske børsnoterte, anvender også IFRS. En del foretak velger frivillig å etterleve reglene. KPMG gir deg innsikt i reglene og oppdaterer deg på endringene.

Ta kontakt

KPMGs nye digitale plattform

KPMG International har skapt en fremtidsrettet digital plattform som forbedrer din opplevelse av nettstedet.

Norske regnskapsstandarder

Norske regnskapsstandarder

KPMG besitter unik kompetanse på regnskapslov, god regnskapsskikk og norsk god regnskapsskikk.

International Financial Reporting Standards

International Financial Reporting Standards

Vi holder deg oppdatert på alt du trenger å vite om IFRS.

Aksjeloven forenkles

Men mange forslag er lagt i "skuffen" – det vil si de skal utredes ytterligere.

 
Les mer

Statlige regnskapsstandarder brer om seg

Statlige regnskapsstandarder (SRS) er statlig virksomhets "speilbilde" av norske regnskapsstandarder (NRS) for privat virksomhet.

 
Les mer

IFRS 17 – omfattende endringer for finansiell rapportering fra forsikringsforetak

Etter to tiår med diskusjoner og konsultasjoner er den endelig her - IFRS 17 Forsikringskontrakter (IFRS 17 Insurance Contracts)

 
Les mer

Construction company – Are you good to go?

IFRS 15 will change the way many construction companies developers account for sales contracts.

 
Les mer

Fokusområder i årsoppgjøret 2016 – norsk god regnskapsskikk

I år som tidligere år kommer vi med noen tips om hva du bør tenke på i det forestående årsoppgjøret. I år er det tre ting vi har lyst å trekke frem.

 
Les mer

Fremtidens regnskapsregler – hva skjer?

Den nye regnskapsstandarden vil medføre endringer. I denne oversikten tar vi for oss et sentralt område, nemlig regnskapsmessig behandling av goodwill.

 
Les mer

IFRS 15 - Er du klar?

10 kjappe spørsmål – hvor langt er du kommet med implementeringen av IFRS 15?

 
Les mer

IFRS 15 Revenue og IFRS 16 Leases

IFRS 15 Revenue gir ingen endringer… eller? Hva endres med IFRS 16 Leases?

 
Les mer