Regnskapsregler | KPMG | NO
close
Share with your friends

Regnskapsregler

Regnskapsregler

Det er store endringer på gang innen regnskapsregler. KPMG holder deg oppdatert på det som skjer.

Det er store endringer på gang innen regnskapsregler.

Norsk god regnskapsskikk (NGAAP)

Norsk god regnskapsskikk er de regnskapsreglene de fleste norske foretak anvender. KPMG besitter unik kompetanse på området, og gir deg innsikt i reglene og holder deg oppdatert på endringene.

 

International Financial Reporting Standards (IFRS)

IFRS er regnskapsreglene de børsnotere foretakene må etterleve. Enkelte andre foretak, som finansforetak eller datterforetak av utenlandske børsnoterte, anvender også IFRS. En del foretak velger frivillig å etterleve reglene. KPMG gir deg innsikt i reglene og oppdaterer deg på endringene.

Ta kontakt

Fyrtårn

Aksjeloven forenkles

Men mange forslag er lagt i "skuffen" – det vil si de skal utredes ytterligere.

Fyrtårn

Fokusområder i årsoppgjøret 2016 – norsk god regnskapsskikk

I år som tidligere år kommer vi med noen tips om hva du bør tenke på i det forestående årsoppgjøret. I år er det tre ting vi har lyst å trekke frem.

Fyrtårn

Fremtidens regnskapsregler – hva skjer?

Den nye regnskapsstandarden vil medføre endringer. I denne oversikten tar vi for oss et sentralt område, nemlig regnskapsmessig behandling av goodwill.