Regnskapsregler | KPMG | NO

Regnskapsregler

Regnskapsregler

Det er store endringer på gang innen regnskapsregler. KPMG holder deg oppdatert på det som skjer.

Det er store endringer på gang innen regnskapsregler.

Norsk god regnskapsskikk (NGAAP)

Norsk god regnskapsskikk er de regnskapsreglene de fleste norske foretak anvender. KPMG besitter unik kompetanse på området, og gir deg innsikt i reglene og holder deg oppdatert på endringene.

 

International Financial Reporting Standards (IFRS)

IFRS er regnskapsreglene de børsnotere foretakene må etterleve. Enkelte andre foretak, som finansforetak eller datterforetak av utenlandske børsnoterte, anvender også IFRS. En del foretak velger frivillig å etterleve reglene. KPMG gir deg innsikt i reglene og oppdaterer deg på endringene.

Ta kontakt