KPMG styrker satsningen på cybersikkerhet | KPMG | NO

KPMG styrker satsningen på cybersikkerhet

KPMG styrker satsningen på cybersikkerhet

KPMG styrker sine rådgivertjenester og ansetter Terje Wold som direktør for cybersikkerhet. Totalt ansettes åtte nye medarbeidere med solid og variert bakgrunn, og med det setter de fotavtrykk som et av de sterkeste fagmiljøene innenfor cybersikkerhet.

1000

Partner, Advisory

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Cyber

Cybertrusselen er vår tids største og mest uforutsigbare og den rammer både store og små virksomheter. Formålet for cyberkriminelle er å få tak i sensitiv og konkurransekritisk informasjon. Dette gjøres via målrettede cyberangrep. De virksomhetene som derimot kartlegger og overvåker trusselbildet og etablerer gode sikkerhetsrutiner, kan gjøre cybersikkerhet til en strategisk konkurransefordel.

– For å få til dette, trenger flere ledere riktig kunnskap og kompetanse, og
det er her Terjes bakgrunn kommer inn, forteller Arne Blystad Helme, partner og leder for Cybersikkerhet i KPMG Norge. Terje er en svært erfaren og dyktig leder og teknolog med spesialisering innen cybersikkerhet. Vi er svært glade for å få ham med på laget, sier Helme.

– Jeg har lenge hatt lyst til å bruke min fagkunnskap og ledererfaring i et internasjonalt selskap, og gleder meg derfor til å jobbe med cybersikkerhet i KPMG. De er ledende på området globalt, og satser tungt også nasjonalt. Det gjør det ekstra spennende å kunne bidra, sier Terje Wold.
 

Cybersikkerhet på både lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå

Alle de åtte nyansettelsene styrker en allerede solid posisjon for KPMG.

– Vi er ansett for å være globalt ledende innen cybersikkerhet og har et sterkt fagmiljø, både internasjonalt, nasjonalt og ikke minst lokalt. Fremover vil både våre nye medarbeidere, i felleskap med vårt eksisterende team,
videreutvikle og befeste vår faglige posisjon i Norge, forteller Helme.


Her finner du mer informasjon om cybersikkerhet i KPMG

Bildet: Fem av de åtte nye medarbeiderne i Cyberteamet. 
Fra venstre: Holmar Finnson, Terje Wold, Elena Nistor, Freddy Murstad og Marco Antonio Porto D'Ave. Agnese.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn