Er ditt finansforetak klar for overgangen til XBRL? | KPMG | NO

Er ditt finansforetak klar for overgangen til XBRL?

Er ditt finansforetak klar for overgangen til XBRL?

All CRD IV rapportering til Finanstilsynet skal over på XBRL format i løpet av året. COREP, FINREP, LCR, NSFR, ALMM etc. Excel-malene fra Finanstilsynet med hjelpeberegninger skal avvikles, og finansforetakene må selv tilrettelegge for XBRL rapportering. K-Helix er løsningen.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Hvorfor K-Helix?

  • K-Helix er en frittstående rapporteringsløsning utviklet av KPMG UK der samtlige 18.000 valideringsregler er hardkodet inn i løsningen, alt i henhold til EBAs taxonomi.
  • Brukerne får oppgitt i sanntid om det foreligger brudd på valideringsregler og henvises til skjema og celle der feil må korrigeres.
  • Det kreves ingen lang implementeringsfase eller kobling mot egne kjernesystemer/datavarehus, da import gjøres via grunnlagsark i Excel.
  • Løsningen er rimelig og meget brukervennlig, og allerede meget utbredt hos alt fra de minste til de største finansielle foretak i verden. FSA (det britiske finanstilsyn) bruker selv løsningen til å kontrollere og sammenligne rapporter de mottar fra næringen. 

Hva tilbyr vi?

  • Brukerlisenser tilpasset norske forhold
  • Opplæring i bruk av selve løsningen
  • Oppsett av programmet
  • Bistand av smarte løsninger hva gjelder import ved å vurdere bankens eksisterende grunnlag i Excel 

For mer informasjon kontakt:

Peer Timo Andersen-Ulven, partner Financial Risk Management
+47 9946 7511
peer.timo.andersen-ulven@kpmg.no

Haavard Engelstad, manager Financial Risk Management
+47 4063 9437
haavard.engelstad@kpmg.no

Odd Gjersø, senior manager Financial Risk Management
+47 9348 7050
odd.gjerdsjo@kpmg.no

Atle Mengshoel Brevik, senior manager Financial Risk Management
+ 47 9244 7470
atle.brevik@kpmg.no

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn