Behandling av demens - hvordan ser fremtiden ut? | KPMG | NO

Utvikling av demens - hva er fremtidens omsorgstilbud?

Utvikling av demens - hvordan ser fremtidens omsorg ut?

I en fersk studie har KPMG sett nærmere på omsorgstilbudet på demens og fremtidens innovasjoner knyttet til dette. I studien har både nasjonale og internasjonale innovasjoner blir vurdert.

1000

Director

KPMG in Norway

Kontakt

Relatert innhold

doctor

Demens påvirker enkeltindivider og familier sterkt. Hvert år brukes stor deler av helsebudsjettet på denne type behandling. Samtidig er timene som pårørende bruker til å pleie rammede familiemedlemmer ikke reflektert i dette budsjettet.

Med en aldrende befolkning og økte kostnader, vil vi være i stand til å opprettholde et godt og velfungerende omsorgstilbud?

I denne studien har Wencke van der Meijden, Head of Health i KPMG, sett på både nasjonale og internasjonale innovasjoner, som alle har til målsetting å øke livskvaliteten til dem som rammes av demens.

Last ned rapporten her.

 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn