Storbritannia – krav om vandelsattest for utvalgte jobber

Storbritannia – krav om vandelsattest

Storbritannia varsler om behov for at innvandrere som omfattes av kategorien "Tier 2 visum" innenfor visse yrkesklassifiseringskoder må ha vandelsattest.

Kontaktperson

Advokat / manager

KPMG in Norway

Kontakt

Relatert innhold

Storbritannia – krav om vandelsattest for utvalgte jobber

Den britiske regjeringen har nylig annonsert at innvandrere som søker om å komme til Storbritannia for å arbeide innen visse stillingskategorier under visum i kategori Tier 2 vil bli avkrevet ekstra vandelsdokumentasjon. De aktuelle stillingskategoriene er nedfelt i "the Standard Occupational Classification" (SOC) Codes fastsatt av den britiske regjeringen.

Alle innvandrere over 18 år som faller innenfor de berørte stillingskoder og deres voksne pårørende, blir nødt til å fremlegge vandelsattest fra alle land der de har vært bosatt i 12 måneder eller mer, etter hverandre eller kumulativt, i de foregående 10 årene.

Endringene trer i kraft 6. april 2017. SOC kodene som påvirkes er hovedsakelig innenfor helse og medisinske kategorier. Se en liste over gjeldende arbeidskoder her. 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

KPMGs nye digitale plattform

KPMG International har skapt en fremtidsrettet digital plattform som forbedrer din opplevelse av nettstedet.