Refusjon av kildeskatt i Tyskland | KPMG | NO
close
Share with your friends

Refusjon av kildeskatt i Tyskland - testsaker behandles av EU domsstolen

Refusjon av kildeskatt i Tyskland

Krav om refusjon av kildeskatt for Luxembourg og Belgisk SICAV er fremmet av KPMG i Tyskland og behandles nå av ECJ (European Court of Justice).

1000

Partner/ advokat

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Pencil

Lignende test-saker initieres også på vegne av britiske, amerikanske og canadiske fond. Utfallet av disse sakene antas å kunne ha innvirkning for norske enheter som har betalt kildeskatt i Tyskland. Norske verdipapirfond oppfordres til å ta skritt for å sikre potensielle krav om refusjon av kildeskatt i Tyskland. Utfallet av testsakene blir mest sannsynlig kjent i løpet av 2017.

ECJ har i tidligere år avsagt en rekke dommer vedrørende refusjon av kildeskatt. I 2009 (303/07 Aberdeen) vurderte ECJ det slik at kildeskatt på utbetalinger fra finske selskaper til investeringsselskaper i Luxembourg var i strid med EU-rettens regler om fri etablering. Dette skyldtes at tilsvarende finske investeringsfond var fritatt fra kildeskatt.

I 2012 (338/11 – 348/11 Santander) vurderte ECJ det slik at fransk kildeskatt på utbetalinger til investeringsfond i andre EU stater og USA var i strid med EU-rettens regler om fri flyt av kapital. Dette skyldtes at tilsvarende franske fond var fritatt fra kildeskatt. Refusjon av kildeskatt innvilges nå i en rekke land som Sverige, Finland, Spania, Nederland og Frankrike.

Tyske myndigheter har satt krav om refusjon av kildeskatt fra norske enheter på hold frem til resultatet av testsakene er klart. Resultatet av testsakene antas å være overførbart for norske verdipapirfond. Utfallet er også relevant for norske pensjonsfond, men er ikke direkte overførbart. Det oppfordres til å ta skritt for å sikre potensielle krav om refusjon av kildeskatt i Tyskland. 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn