Data & Analytics | KPMG | NO

Data & Analytics

Data & Analytics

Flere og flere virksomheter ser verdien av å bruke data til å få verdiskapende innsikt og forbedre forretningen. Gjør du?

Sørg for at virksomheten ser verdien av å bruke data til å få verdiskapende innsikt.

Data og analyse forteller en historie om virksomhetens fortid og nåtid. Den kan også fortelle om fremtiden, hvis den brukes på riktig måte.

KPMGs fageksperter hjelper virksomheter med å omforme data til innsikt som skaper konkret verdi og økt konkurransekraft. Det gjør vi gjennom å se hele bildet, lage koblinger mellom data, kartlegge muligheter og presentere løsninger som frigjør det enorme potensialet som ligger i virksomhetenes mange datakilder. Dette gjelder både innen revisjon og rådgivning.

Kontaktpersoner:

Data & Analytics innenfor revisjon:
Jo Sigurd Pedersen mobil: 40639610

Data & Analytics innenfor rådgivning
Cathrine Pihl Lyngstad mobil: 40639319


 

Ta kontakt

Data & Analyse i rådgivning

Data & Analyse i rådgivning

KPMGs fageksperter hjelper virksomheter med å omforme data til innsikt som skaper konkret verdi og økt konkurransekraft.

Dataanalyse i revisjon

Dataanalyse i revisjon

KPMG Norge er ledende på bruk av data og analyse i revisjonen.

Relevante artikler

Data og analyse gir økt innsikt i revisjon

Data og analyse i revisjon gir mer innsikt

 
Les mer

- Folk har litt feil oppfatning

Digital ryddesjau har satt KPMG Norge i førersetet for konsernets bruk av dataanalyse.

 
Les mer

KPMG utpekt som global leder innen Data & Analytics

Forrester Research har utpekt KPMG som leder innen D&A blant konsulentselskapene.

 
Les mer

Data & analyse former verden

Komplekse analyser sørger for bedre og hurtigere beslutninger.

 
Les mer

Data & analyse - den nye historiefortelleren

Bruk av data og analyse er i ferd med å bli en viktig driver for effektiv revisjon.

 
Les mer

Mer presis revisjon med bruk av data og analyse

Dataanalyser bidrar til bedre kontroll, kvalitet og risikostyring i revisjon av Hydro.

 
Les mer

Revisjonens digitale reise

Data og analyse er en nøkkelfaktor for å hente relevant informasjon et selskap sitter på.

 
Les mer

Fremtidens revisorer må ha digital kompetanse

Rask teknologisk utvikling og økning i datavolum trigger nye behov i revisjonsfaget.

 
Les mer