Academic Medical Centers – Video Series | KPMG | NO

Academic Medical Centers (universitetssykehus) representerer et unikt mangfold av sykehus, som alle har til felles et ambisiøst "trippelt oppdrag". De skal nemlig klare å kombinere forskning, klinisk arbeid og utdanning i èn og samme sentralisert organisasjon. I en tid der den globale helseindustrien står overfor en rekke utfordringer, ønsker vi å lære fra noen av verdens ledende universitetssykehus. Hvordan administrerer de dette oppdraget?

Vi har snakket med ledere fra de fremste sykehusene i London, Melbourne, Rotterdam, Stockholm og Toronto. I tillegg til å fremheve noen av de viktigste utfordringene disse organisasjonene har, har samtalene gitt et innblikk i hvordan sykehusene tilpasser seg trendene som preger bransjen, slik som digitalisering, partnerskap, en ny generasjon av pasienter og et fremtidig verdibasert helsevesen.

Se videoene og få innsikt om hvordan universitetssykehusene vurdere sin egen rolle i en bransje i konstant utvikling.

Verdibasert helsevesen

Ledende universitetssykehus formidler innsikt om fremtidens verdibaserte helsevesen.

 
Les mer

Sykehus og samarbeidspartnere

For et økende antall universitetssykehus er samarbeidspartnere et strategisk viktig konkurransefortrinn.

 
Les mer

Erasmus University Medical Center – Nederland

Sentralt plassert i Rotterdam, er dette universitetssykehuset et av de største og fremste medisinske senterne i hele Europa

 
Les mer

Karolinska Universitetssjukhuset – Sverige

Melvin Samsom (CEO) introduserer sykehusets ambisiøse program hvor målet er å restrukturere virksomheten slik at den følger 'pasientens reise'.

 
Les mer

King’s College Hospital – Storbritannia

En av Londons største og travleste sykehus deler kunnskap om hvordan det er å levere førsteklasses pasientomsorg til tross for konstant finansieringspress.

 
Les mer

Melbourne Health – Australia

Lær mer om tilnærmingen til å utvikle partnerskap med utenforstående helseorganisasjoner og på den måten dra nytte av bedre helseinformatikk.

 
Les mer

University Health Network – Canada

Dette universitetssykehuset, sentralt plassert i Toronto, er et av Nord Amerikas fremste og ble nylig rangert som Canadas ledende sykehus på forskning.

 
Les mer

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn