Endringer i beskatningen av såkalte "non-UK domiciles". | KPMG | NO
close
Share with your friends

Planlagte endringer i beskatning av "Non-UK domiciles" i Storbritannia

Endringer i beskatningen av såkalte "non-UK domiciles".

Høsten 2016 varslet britiske myndigheter at de vurderer å innføre endringer i beskatningen av såkalte "non-UK domiciles", altså personer som har vært langtidsbosatte i UK, men som ikke er britisk hjemhørende som bor i Storbritannia, såkalt "non-doms". Forslaget har vært ute på høring, og det er nå bekreftet at det vil gjennomføres. Endringene trer i kraft i april 2017.

1000

Kontakt

Relatert innhold

workers

Disse endringene vil påvirke personer som ikke er britiske statsborgere, og også enkeltpersoner som er født i Storbritannia som opprinnelig har hatt bosted i Storbritannia, som senere etablert et bosted utenfor Storbritannia ("returners").

Selv om endringene er rettet mot enkeltpersoner, er det viktig at arbeidsgivere er klar over hvordan deres stedfortredere og ledende ansatte kan bli påvirket.

Endringene innebærer at "non-doms" ikke lenger vil kunne levere selvangivelse på "remittance basis" etter en fastsatt frist.

Videre vil ansatte med britisk bosted av opprinnelse, men som senere har fått bosted utenfor Storbritannia og som kommer tilbake til Storbritannia på et såkalt "tax equalized" oppdrag, ikke lenger vil kunne benytte seg av  det såkalte "Overseas Workday Relief" fra 6. april 2017.

Eventuelle langtidsboende "non-doms" medarbeidere som kan bli påvirket av de endrede "deemed domicile"-reglene (som nå vil gjelde for inntekter og kapitalgevinster skattemessig, ikke bare arveavgift (IHT) som i dag) vil kunne ha spørsmål om hvorvidt og når de kan bli påvirket, så det er viktig at deres arbeidsgivere også er kjent med hvordan det slår inn, og mulige økte kostnader.

Her kan du lese mer om reglene slik de er nå, hva endringene betyr og hvilke konsekvenser de vil få 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn