På styrets 2017-agenda | KPMG | NO
close
Share with your friends

På styrets 2017-agenda

På styrets 2017-agenda

Virksomhetenes evne til å levere på sine målsettinger vil også i 2017 være avhengig av å kontrollere risiko, kapitalisere på egne muligheter og levere på strategien. Men omgivelsene skifter med stadig høyere tempo som en følge av endringer i teknologi, disruptive forretningsmodeller, økte forventninger fra investorer og andre interessenter - ikke minst volatilitet i det globale og politiske bildet.

1000

Kontaktperson

Partner, Audit

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

På styrets 2017-agenda - styrerom

Med basis i vår siste undersøkelse og samtale med ledere verden rundt, ønsker vi å trekke fram 7 forhold som styrer bør ta høyde for i sitt arbeid i 2017, forteller Thore Kleppen, i KPMG Audit Committee Institute.

  1. Anerkjennelse av at sammenheng mellom strategi og risiko og tilhørende kalibrering av strategi er viktigere enn noen gang.
  2. Utvikling og implementering av strategi må skje med basis i et totalbilde av virksomheten og dens omgivelser
  3. Er styret sammensatt til å følge opp implementeringen av strategien og til tilhørende framtidige behov?
  4. Har man tilstrekkelig fokus på etikk, bedriftskultur og virksomhetens insentiver?
  5. Har man en oppdatert plan for hindre og håndtere kriser?
  6. Har man en oppdatert plan for dialogen med selskapets aksjonærer?
  7. Håndterer man cyberrisiko og cybersikkerhet på en tilstrekkelig og forsvarlig måte.

Read the article in English

Sjekkliste - Årsplan for revisjonsutvalg (PDF)


Hvis du ønsker en presentasjon eller mer informasjon, ta kontakt:

Thore Kleppen
thore.kleppen@kpmg.no
+47 4063 9515

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn