Nye IFRS-er | KPMG | NO
close
Share with your friends

Nye IFRS-er: Er du klar til å gi informasjon i 2016-regnskapet?

Nye IFRS-er

Om under ett år vil nye standarder om finansielle instrumenter om inntektsføring – IFRS 9 og IFRS 15 – være pliktige. IFRS 16 om leasing blir pliktig fra 2019. Det er på tide å ta stilling til hvilken informasjon du skal gi i regnskapet for 2016 og i regnskapsrapporteringen fremover.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Hva ønsker markedet?

Investorer ønsker å vite om du har kontroll på implementeringsprosjektet og hvordan overgangen til nye standarder vil påvirke dine viktigste måltall. De vil også ønske å vite om effektene er midlertidige, dvs. et utslag av selve overgangen, eller om de er permanente. For IFRS 9 kan dette inkludere informasjon om hvordan tapsavsetninger er sannsynlig å endre, og for IFRS 15 kan det inneholde informasjon om de sannsynlige virkninger på beløpet eller tidspunktet for inntektsføring.

Hva forventer tilsynsmyndigheter?

ESMA (European Securities and Markets Authority) forventer overordnet informasjon i årsregnskapet for 2016.  De ønsker å se kvantifisert informasjon om IFRS 9 og IFRS 15 allerede i delårsrapporteringen for 2017.

ESMA forventer at effekter kvantifiseres senest tidlig i 2018, dvs. på tidspunktet for publisering av årsregnskap for 2017.

ESMAs forventninger kan illustreres som følger:

IASB har nylig kommet med en oppsummering av endringene i standardene og vi henviser til materiale tilgjengelig på IASBs nettsider. De uttaler også at i praksis, vil den mest betydningsfulle endringen av IFRS 9 være hvordan finansinstitusjoner innregner tap på utlån, da IFRS 9 erstatter pådratt tapsmodell med en forventet tapsmodell. IFRS 15 etablerer et omfattende
rammeverk for å bestemme når og hvor mye inntekter som skal innregnes, og forventes å øke sammenlignbarheten mellom selskapene. IFRS 15 vil påvirke nesten alle selskaper.

Nå har også IOSCO (International Organization of Securities Commission) publisert sine forventninger til informasjon om IFRS 9, IFRS 15 og IFRS 16 i "Statement on implementation of new accounting standards".

KPMGs IFRS eksempelregnskap gir blant annet eksempler på informasjon om IFRS 9 og IFRS 15 for 2016 årsregnskapet. Se også KPMGs IFRS-sider for mer informasjon.

ESMA sine dokumenter finner du her:

European common enforcement priorities for 2016 financial statements

Issues for consideration in implementing IFRS 9: Financial Instruments

Issues for consideration in implementing IFRS 15: Revenue from contracts with customers

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn