Revisjonsutvalgets forbedringsbidrag til NUES-rapporten | KPMG | NO
close
Share with your friends

Revisjonsutvalgets bidrag til forbedring av NUES-rapporten

Revisjonsutvalgets forbedringsbidrag til NUES-rapporten

Det er fortsatt potensial til forbedringer i NUES-rapportene (Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse) for 2016, sier både NUES og KPMG. De som skal skrive rapporter nå i februar, bør derfor sette seg inn i NUES' og KPMGs kommentarer.

1000

Kontaktperson

Partner, Audit

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

- KPMG har 30 anbefalinger til NUES etter sin gjennomgang høsten 2016, forteller Thore Kleppen, KPMG Audit Committee Institute.

Det er ikke gjort endringer i NUES dette året, men NUES vil se på behovet for oppdateringer framover. NUES er i sine kommentarer klare på at praksis kan forbedres.  Revisjonsutvalget har her en rolle ved sin gjennomgang av rapporten.

Hovedobservasjoner for revisjonsutvalg:

 1. På sentrale områder unnlater selskapene og redegjøre for hvordan de anvender NUES-anbefalingen.
 2. Redegjørelsen ved og begrunnelsen for avvik fra anbefalingen er ikke god nok. Avvikene har stor verdi for leserne og bør framkomme klart av rapporten.
 3. Følgende forhold bør det redegjøres bedre for:
 • Egenkapital
 • Retningslinjer for behandling av interessekonflikter
 • Omsetningsbegrensninger for selskapets aksjer
 • Uavhengig møteleder på generalforsamling
 • Stemmegivning på styremedlemmer og muligheten for å stemme på en og en om gangen
 • Begrunnelse for hvorfor man ikke har valgkomite og behov for vedtektsfestelse av slik komite, og redegjørelse omkring komiteens uavhengighet
 • Redegjørelse omkring sammensetning av styret
 • Redegjørelse omkring generalforsamlingens valg av styreleder, eller avvik fra dette
 • Presentasjon av styrets årsplan i NUES-rapporten
 • Presentasjon av styrets egenevaluering i NUES-rapporten
 • Redegjørelse omkring hvordan styrets godtgjørelse fastsettes
 • Redegjørelse omkring styrets muligheter til å ta oppdrag for selskapet
 • Redegjørelse omkring hvordan selskapets lederlønninger fastsettes
 • Redegjørelse omkring hva revisor legger fram for revisjonsutvalget 

NUES har laget et kort oppsummering av sitt syn på observasjonene i rapporten.

KPMGs rapport inneholder mange gode innspill som selskapene bør lese gjennom før de lager redegjørelse om foretaksstyring (RL §3-3b) for 2016.

Hvis dere ønsker en nærmere presentasjon, ta kontakt.

Thore Kleppen 
Audit Commitee Institute
thore.kleppen@kpmg.no

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn