Fokusområder i årsoppgjøret 2016 | KPMG | NO

Fokusområder i årsoppgjøret 2016 - norsk god regnskapsskikk

Fokusområder i årsoppgjøret 2016

I år som tidligere år kommer vi med noen tips om hva du bør tenke på i det forestående årsoppgjøret. I år er det tre ting vi har lyst å trekke frem.

1000

Kontaktperson:

Partner, Revisjon

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Årsoppgjøret 2016

1. Det handler om kommunikasjon

Årsberetning og årsregnskap er normalt den viktigste og mest omfattende kommunikasjonen tilgjengelig for omverdenen. Bruk derfor årsberetningen og årsregnskapet til å gi god og tilstrekkelig informasjon om virksomheten.

2. Vurderinger av verdier

Det er utfordrende tider for mange foretak, og det medfører at det i ettertid kan stilles spørsmål ved vurderinger. Om din virksomhet er i en fase med utfordringer, er det forsvarlig kommunikasjon og en god investering i forhold til eventuelle fremtidige spørsmål å gi grundige opplysninger om grunnlaget for balanseførte verdier, og/eller foretatte eller unnlatte nedskrivninger. Likeså å begrunne utbytte eller konsernbidrag i forhold til krav om forsvarlig utbytte og likviditet.

3. Kontinuerlig forbedring

For de som bruker norsk god regnskapsskikk er det lite nytt på regnskapsområdet i år. I 2016 handler det følgelig først og fremst om å etterleve eksisterende regler – og det kan være en ide å tenke gjennom forbedringsområder i forhold til fjorårets årsberetning og årsregnskap.

Og sist men ikke minst – snakk med revisor når han eller hun er innom om hva de kommende endringene vil bety for din virksomhet.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn