Selvangivelsesbistand i Finland | KPMG | NO
close
Share with your friends

Skatteplikt for arbeidsgiverfinansiert dekning av selvangivelsesbistand i Finland

Selvangivelsesbistand i Finland

Jobber du i Finland og får dekket bistand til selvangivelse av arbeidsgiver? Har du ansatte i Finland som du dekker selvangivelsesbistand for? Høyesterett i Finland har sagt at det er en skattepliktig fordel.

1000

Kontakt

Relatert innhold

Avgjørelsen kan få betydning for kostnadene til internasjonale arbeidstakere som er utsendt til Finland. Arbeidsgivere må nå vurdere hvordan slike ytelser behandles med tanke på innrapportering og skatteplikt.

Ettersom plikten til å levere selvangivelse er en personlig forpliktelse enhver arbeidstaker her, ble bistand til selvangivelse dekket av arbeidsgiver ansett å måtte likestilles med at arbeidsgiver deker personlige levekostnader, noe som er en skattepliktig fordel. Selv om det er forsvarlig at arbeidsgiver dekker denne type kostnader, endrer det ikke omstendighetene at det er snakk om dekning av personlige kostnader.

Finske skattemyndigheter har ikke uttalt seg om hvordan man skal behandle dette, annet enn at det på generelt grunnlag vises til at arbeidsgivers dekning av personlige kostnader er en skattepliktig fordel.

Dersom arbeidsgiver frem til nå ikke har behandlet selvangivelsesbistand som en skattepliktig fordel, anbefaler KPMG nå at man har en konservativ tilnærming ved å behandle ytelsen som skattepliktig fordel for de ansatte.

Les mer her og ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til dette.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn