Utviklingen i norsk økonomi – rapport fra IMF

Utviklingen i norsk økonomi – rapport fra IMF

Tidligere i november besøkte delegater for IMF Norge for å undersøke utviklingen i norsk økonomi.

Kontaktperson

Partner

KPMG in Norway

Kontakt

Relatert innhold

Deres konklusjoner er som følger:

  • Norsk økonomi bygges sakte, men sikkert, opp igjen etter det eksogene sjokket av lavere oljepris. Inflasjon er over målet på 2,5 prosent, hovedsakelig drevet av en svakere norsk krone.
  • Det forventes en økning i BNP, fra 1 prosent i 2016 til 1,75 prosent i 2017, støttet av økte investeringer og eksport. Denne veksten forutsetter en noe høyere stabilisering av oljeprisen, et gradvis skift bort fra oljeindustrien og en fortsatt vekst i fremvoksende økonomier og utviklingsland.

I tillegg kommer utvalget med følgende anbefalinger:

  • Pengepolitikken bør videreføres i sin nåværende form, men på sikt bør renten økes til et mer "normalt" rentenivå. Skatteletter på investering i bolig bør også på sikt reduseres og fjernes.
  • Det ekspansive statsbudsjettet støttes hovedsakelig, men bør også vris over til å bli mer fokusert på vekst innenfor ikke-oljerelaterte sektorer. Den ekspansive pengepolitikken bør på mellomlang sikt reduseres til en nøytral politikk.
  • Handlingsregelen for uttak fra Statens Pensjonsfond Utland bør i samsvar med Mork-utvalgets konklusjon reduseres fra 4 prosent, til mellom 2,5 og 3 prosent p.a. Dette for å forhindre den "hollandske syke" som viser en sammenheng mellom en økning i én sektor på bekostning av en nedgang i andre sektorer.

Det er samtidig interessant og se kommentarene i forhold til videreføringen av boliglånsforskriften som er under arbeid i Finansdepartementet. IMF presiserer at banksystemet er stabilt og godt kapitalisert. Utfordringene som blir påpekt er i stor grad knyttet til de økende boligprisene og det økonomiske presset på norske husholdninger, og en betydelig systematisk risiko som eksisterer i økonomien. I rapporten gir de bred støtte til forslagene som ble lagt frem av Finanstilsynet og Norges Bank, hvor de anbefaler en innstramming av bankenes kredittprosess. 

Forfattere:
Peer Timo Andersen-Ulven, Partner, Advisory
Mathias Lundeby, Senior Associate, Advisory
Jonas A. Ringstad, Senior Associate, Advisory

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

KPMGs nye digitale plattform

KPMG International har skapt en fremtidsrettet digital plattform som forbedrer din opplevelse av nettstedet.