Utviklingen i norsk økonomi – rapport fra IMF | KPMG | NO
close
Share with your friends

Utviklingen i norsk økonomi – rapport fra IMF

Utviklingen i norsk økonomi – rapport fra IMF

Tidligere i november besøkte delegater for IMF Norge for å undersøke utviklingen i norsk økonomi.

1000

Relatert innhold

Deres konklusjoner er som følger:

  • Norsk økonomi bygges sakte, men sikkert, opp igjen etter det eksogene sjokket av lavere oljepris. Inflasjon er over målet på 2,5 prosent, hovedsakelig drevet av en svakere norsk krone.
  • Det forventes en økning i BNP, fra 1 prosent i 2016 til 1,75 prosent i 2017, støttet av økte investeringer og eksport. Denne veksten forutsetter en noe høyere stabilisering av oljeprisen, et gradvis skift bort fra oljeindustrien og en fortsatt vekst i fremvoksende økonomier og utviklingsland.

I tillegg kommer utvalget med følgende anbefalinger:

  • Pengepolitikken bør videreføres i sin nåværende form, men på sikt bør renten økes til et mer "normalt" rentenivå. Skatteletter på investering i bolig bør også på sikt reduseres og fjernes.
  • Det ekspansive statsbudsjettet støttes hovedsakelig, men bør også vris over til å bli mer fokusert på vekst innenfor ikke-oljerelaterte sektorer. Den ekspansive pengepolitikken bør på mellomlang sikt reduseres til en nøytral politikk.
  • Handlingsregelen for uttak fra Statens Pensjonsfond Utland bør i samsvar med Mork-utvalgets konklusjon reduseres fra 4 prosent, til mellom 2,5 og 3 prosent p.a. Dette for å forhindre den "hollandske syke" som viser en sammenheng mellom en økning i én sektor på bekostning av en nedgang i andre sektorer.

Det er samtidig interessant og se kommentarene i forhold til videreføringen av boliglånsforskriften som er under arbeid i Finansdepartementet. IMF presiserer at banksystemet er stabilt og godt kapitalisert. Utfordringene som blir påpekt er i stor grad knyttet til de økende boligprisene og det økonomiske presset på norske husholdninger, og en betydelig systematisk risiko som eksisterer i økonomien. I rapporten gir de bred støtte til forslagene som ble lagt frem av Finanstilsynet og Norges Bank, hvor de anbefaler en innstramming av bankenes kredittprosess. 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn