Skjult vekst i familiebedrifter | KPMG | NO
close
Share with your friends

Skjult vekst i familiebedrifter

Skjult vekst i familiebedrifter

Familiebedrifter fokuserer på vekst, og de fleste er diskret om egen suksess. De er sjelden å se i avisene og kan ofte fremstå litt mystiske.

1000

Relatert innhold

Family businesses


I vår nye undersøkelse, gjennomført av KPMG og europeiske familiebedrifter (EFB), har vi gått tettere innpå prominente familiebedrifter i åtte europeiske land: Frankrike, Tyskland, Luxembourg, Malta, Nederland, Slovakia, Spania og Storbritannia.

Rapporten omhandler vanlige spørsmål om familiebedrifter, slik som:

- Hva betyr suksess? Og hva er deres ultimate strategi: stabilitet; vekst eller
lønnsomhet?
- Hva driver suksessen deres, og hva er de iboende hindringene for vekst?
- I en situasjon der veksten er dalende, hvordan klarer eierne å velge en strategi, som tilfredsstiller både familiens og selve bedriftens interesse?
 

Oppsummering av funnene:

 - For familiebedrifter innebærer stabilitet en stabil vekst. Familiebedrifter
demonstrerer en moderat risikotoleranse, de prioriterer høy lønnsomhet fremfor omsetningsøkning og de prioritere kundene først - ikke familien.


- Hindringer for en langvarig suksess kan være dårlig strategi, mangel på
talenter, ustabile politiske miljøer, og mangel på gode etterfølgere. Familiebedrifter navigerer seg gjennom disse på en god måte.

- Støttet av solide finansielle reserver og en langsiktig visjon, lærer
familiebedrifter seg å operere under eksisterende politiske og regulatoriske
forhold. I tillegg viser de en "nøytral" tilnærming ved valg av
medarbeidere og ansetter i økende grad 'ikke-familie' baserte ledere.

- Familiebedrifter gjør gode strategiske valg. De skaper noe nytt og de ser til
utlandet. De har en langsiktig tankegang, tålmodighet når det gjelder
avkastning, er fleksible og har sterke familienettverk. Den største styrken til
familiebedrifter at de har mot til å følge sin egen vei og er tro mot egne
prinsipper i alt de gjør.
 

Last ned rapporten til høyre i menyen

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn