Sverige innfører utveksling av opplysninger | KPMG | NO
close
Share with your friends

Sverige innfører utveksling av opplysninger om forhåndsuttalelser

Sverige innfører utveksling av opplysninger

Implementering av Direktiv 2015/2376.

1000

Forfatter

Partner/ advokat

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Den svenske regjeringen har fremmet forslag om utveksling av opplysninger om forhåndsuttalelser i Riksdagen. Bestemmelsene skal tre i kraft 1. januar 2017, og vil få virkning for forhåndsuttalelser avgitt inntil fem år før ikrafttredelsen, altså fra 1. januar 2012. Utveksling av opplysninger er begrenset til forhåndsuttalelser med et grenseoverskridende aspekt og omfatter også uttalelser om internprising.

Les hele proposisjonen her.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn