Omdømmekriser med amerikansk, europeisk og norsk blikk | KPMG | NO
close
Share with your friends

Omdømmekriser sett med amerikansk, europeisk og norsk blikk

Omdømmekriser med amerikansk, europeisk og norsk blikk

Korrupsjon, brudd på etiske retningslinjer, juks, løgn, dårlig dømmekraft, diskriminering eller kriminelle handlinger. Eksemplene er mange både internasjonalt og i Norge hvor store selskaper med høy tillit har vært involvert i saker som har satt omdømmet deres på prøve. Nå har du sjansen til å få direkte innsikt fra eksperter og samfunnstopper som har unik erfaring fra håndtering av omdømmekriser.

1000

Kontaktperson

Markeds- og kommunikasjonsdirektør

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

KPMG's Executive Conference - Public Trust at Risk

Tema for KPMGs Topplederkonferanse 4. november er "Public Trust at Risk", og vi er stolte over å presentere tre foredragsholdere som har bred erfaring fra dette området - både internasjonalt og i deres respektive hjemland.

Rana Foroohar har bred kompetanse innen næringsliv og økonomi fra det amerikanske markedet, og er en profilert figur under World Economic Forum i Davos. Hun er ikke bare sjefredaktør for business og økonomi i Time Magazine, men kommenterer også globale finansnyheter for CNN. Hun har nylig gitt ut boken "Makers and Takers: The Rise of Finance and the Fall of American Business." På Topplederkonferansen får du blant annet høre mer om hvorfor hun mener Wall Street har for mye makt og hva som må til for å gjenreise tilliten til amerikansk økonomi.

Anders Borg var en profilert politiker og finansminister i den svenske regjeringen i perioden 2006 til 2014. Han jobber i dag i World Economic
Forum for å fremme globalt samarbeid, og er en sentral person i Davos. I 2011 ble Borg utnevnt av Financial Times til "European Finance Minister of the year" på grunn av sine enestående evner innen politikk, økonomi og evne til å skape tillit i markedet. Han fikk ros for tidlig å ha sett behovet for å
styrke bankene under finanskrisen og på en taktfull måte forklare hva Europa
kunne lære av Sveriges håndtering av bankkrisen på 90-tallet. Hans beretning om hvordan det er å styre et lands økonomi gjennom en tillitskrise kan du høre på Topplederkonferansen.

Norge har nulltoleranse for korrupsjon, og Monica Mæland har som næringsminister en sentral rolle som representant for det betydelige statlige
norske eierskapet. Det er viktig for staten å være en ryddig og troverdig eier
eller deleier og balansere den politiske agendaen med kapitalmarkedenes
spilleregler. I kraft av å være generalforsamling for flere norske selskap spiller
næringsministeren også en viktig rolle når det gjelder å skape tillit, enten
det gjelder valg av toppledere og styremedlemmer eller hvordan et selskaps
virksomhet utøves i andre land.

4. november har du sjansen til å høre foredrag med Foroohar, Borg og Mæland med påfølgende paneldebatt ledet av Terje Svabø.

Program og påmelding

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn